Přeskočit na obsah


2010: VZ malé – služby

07/2010-LS "Těžba, manipulace a dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na území KRNAP a jeho

Datum: 12. 8. 2010
|
Kategorie: Archiv 2010: VZ malého rozsahu – na služby
Data ke stažení:

1/2010-97 Dodávka chemických přípravků

Datum: 12. 8. 2010
|
Kategorie: Archiv 2010: VZ malého rozsahu – na služby
Data ke stažení:

13/2010 - Propagační materiál k projektu stabilizace les. ekosyst. (23.7.2010)

Datum: 12. 8. 2010
|
Kategorie: Archiv 2010: VZ malého rozsahu – na služby
Data ke stažení:

12/2010-RED Předtisková příprava časopisu Krkonoše podle přiložené specifikace

Datum: 11. 8. 2010
|
Kategorie: Archiv 2010: VZ malého rozsahu – na služby
Data ke stažení:

11/2010-OP „Provádění hosp. prací (seč, pastva) v rámci Programu obnovy přirozených funkcí krajiny"

Datum: 10. 8. 2010
|
Kategorie: Archiv 2010: VZ malého rozsahu – na služby
Data ke stažení:

10/2010-OP "Provádění hospodářských prací (seč, pastva) v rámci Programu péče o krajinu"

Datum: 9. 8. 2010
|
Kategorie: Archiv 2010: VZ malého rozsahu – na služby
Data ke stažení:

9/2010 - Tisk časopisu KRKONOŠE – JIZERSKÉ HORY (do 5.5.2010)

Datum: 8. 8. 2010
|
Kategorie: Archiv 2010: VZ malého rozsahu – na služby
Data ke stažení:

22/2010 - Lektorská činnost k projektu Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN (11.8.2010)

Datum: 2. 8. 2010
|
Kategorie: Archiv 2010: VZ malého rozsahu – na služby
Data ke stažení:


Skrýt nabídku