Přeskočit na obsah


2011: VZ malé – stavby

38/2011-24 - Výměna vnitřních dveří obj. ubytovny H.M.Úpa 18 (do 7.11.2011)

Datum: 31. 10. 2011
|
Kategorie: Archiv 2011: VZ malého rozsahu – na stavby
Data ke stažení:

37/2011-24 - Harrachov čp. 325 - výměna oken, vč. výmalby (do 7.11.2011)

Datum: 26. 10. 2011
|
Kategorie: Archiv 2011: VZ malého rozsahu – na stavby
Data ke stažení:

20/2011 Zateplení a stavební úpravy objektu č.p.148 Bedřichov (do 1.7.2011)

Datum: 17. 6. 2011
|
Kategorie: Archiv 2011: VZ malého rozsahu – na stavby
Data ke stažení:

26/2011-24 - LC Černomostecká-odstranění škod po přívalových deštích z dubna 2011 (do 15.6.11)

Datum: 1. 6. 2011
|
Kategorie: Archiv 2011: VZ malého rozsahu – na stavby
Data ke stažení:

13/2011 Dokončení stavby - Muzeum Vápenka včetně vytvoření expozice (do 27.4.2011)

Datum: 8. 4. 2011
|
Kategorie: Archiv 2011: VZ malého rozsahu – na stavby
Data ke stažení:

10/2011-24 Velká Úpa 228, kanalizace a čistírna odpadních vod (do 17.3.2011)

Datum: 1. 3. 2011
|
Kategorie: Archiv 2011: VZ malého rozsahu – na stavby
Data ke stažení:

9/2011-24 Vodní hospodářství pro objekt č.p. 149 na st.p.č. 244-1, k.ú.Černý Důl (do 17.3.2011)

Datum: 1. 3. 2011
|
Kategorie: Archiv 2011: VZ malého rozsahu – na stavby
Data ke stažení:

8/2011-24 Vodní hospodářství pro objekt č.p.112 na st.p.č.1, k.ú.Dolní Dvůr (do 17.3.2011)

Datum: 1. 3. 2011
|
Kategorie: Archiv 2011: VZ malého rozsahu – na stavby
Data ke stažení:


Skrýt nabídku