Přeskočit na obsah


Správa KRNAP, adresář

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W Z *


Jméno Kontakt Funkce Oddělení
Ing. Jakub Šimurda, DiS. +420499456702
jsimurdakrnap.cz
Odborný pracovník Pracoviště Krkonošského muzea ve Vrchlabí
Ing. Zdeněk Široký +420731533895
+420499456236
zsirokykrnap.cz
Referent informatiky - GIS Pracoviště informatiky a GIS
Petr Šmidberský +420739345186
+420481582723
psmidberskykrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Rezek
Zdeněk Šorf +420499771545
Mechanik - údržbář, strojař Pracoviště dřevovýroby
Tomáš Špacír +420737225437
+420499440422
tspacirkrnap.cz
Lesní mechanizátor Územní pracoviště Černý Důl
Martin Šrajer +420604644873
+420499871102
msrajerkrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Horní Maršov
Mgr. Petra Šťastná, Ph.D. +420737225459
+420499456219
pstastnakrnap.cz
Odborný pracovník Oddělení ochrany přírody
Bc. René Štefan +420737225487
+420499896214
rstefankrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Hana Štefanová +420737225421
hstefanovakrnap.cz
Chovatel zvěře Oddělení ochrany přírody
Michal Štěpánek, DiS. +420737225445
+420499440422
mstepanekkrnap.cz
Strážce ochrany přírody Územní pracoviště Černý Důl
Hana Štěrbová +420499456610
hsterbovakrnap.cz
Mzdová účetní Oddělení personální a mzdové
Bc. Marek Šťovík +420737225476
+420499871102
mstovikkrnap.cz
Strážce ochrany přírody Územní pracoviště Horní Maršov
Ing. Josef Taláb +420736752238
+420499456416
jtalabkrnap.cz
Vedoucí oddělení projektového řízení Oddělení projektového řízení
Tereza Tauchmanová +420481543041
ttauchmanovakrnap.cz
Průvodce Pracoviště Krkonošského muzea v Jilemnici
Jaroslava Tauchmanová +420499456615
jtauchmanovakrnap.cz
Účetní Oddělení ekonomiky
Bc. Martina Teplá +420732864239
+420499456119
mteplakrnap.cz
Odborný pracovník Pracoviště ekologické výchovy
Mgr. Jana Tesařová +420733673642
+420499456332
jtesarovakrnap.cz
Redaktorka Pracoviště časopisu Krkonoše-Jizerské hory
Mgr. Pavel Tlachač +420499456321
ptlachackrnap.cz
Průvodce stezkou korunami stromů Pracoviště ekologické výchovy
Ing. Martin Tondr +420603899426
+420499456619
mtondrkrnap.cz
Provozně ekonomický pracovík Oddělení ekonomiky
Ing. Alena Tondrová +420724042422
+420499456217
atondrovakrnap.cz
Vedoucí pracovišť informačních center Pracoviště informačních center
Bc. Jiří Tureček +420737272554
+420499456421
jturecekkrnap.cz
Odborný pracovník Oddělení péče o lesní ekosystémy
Robert Udatný +420605235770
+420499456729
Elektrikář Oddělení investic
Bc. David Ulrych +420481543041
dulrychkrnap.cz
Odborný pracovník Pracoviště Krkonošského muzea v Jilemnici
Ing. Pavel Urban +420737225492
+420499896214
purbankrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Radomír Vacek +420737225427
+420499440422
rvacekkrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Černý Důl
Ing. Tomáš Valer +420737225441
+420499871102
tvalerkrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Horní Maršov
Ing. Bronislav Váňa +420603149404
+420499456424
bvanakrnap.cz
Vedoucí oddělení správy majetku Oddělení správy majetku
Jaroslav Vaníček +420737225472
+420481582723
jvanicekkrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Rezek
Bc. Bedřich Vašíček +420737225475
+420499896214
bvasicekkrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Petr Vávra +420737225406
+420499871102
pvavrakrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Horní Maršov


Skrýt nabídku