Přeskočit na obsah


TZ: Letos vysadíme 35 000 stromků i díky sponzorům

TZ: Letos vysadíme 35 000 stromků i díky sponzorům
Datum: 28. 11. 2016
  | 
Kategorie: Aktuality
Správa KRNAP pečuje o lesy na území Krkonošského národního parku a součástí této péče je také výsadba nových stromků s cílem stabilizovat lesní ekosystémy, které byly v minulosti značně poničeny imisemi.

V letošním roce jsme vysadili téměř 35 000 sazenic. S výsadbou nám významně pomohli sponzoři. Například dopravní společnost FlexiLog, a. s., letos zaplatila výsadbu 18 000 sazenic.

Společnost FlexiLog svým rozhodnutí podpořit výsadbu stromků v Krkonošském národním parku aktivně pracuje na snížení uhlíkové stopy. "My chceme naše možnosti i odpovědnost aktivně využít ke snížení celkového objemu skleníkových plynů a to tím, že k přepravě vašeho zboží využíváme nákladní vozidla, která splňují nejpřísnější emisní limity norem euro 4 až 6. Dále se naše společnost aktivně podílí na snižování celkového objemu skleníkových plynů právě výsadbou stromů. Proto jsme se rozhodli za každou realizovanou zakázku vysadit v Krkonoších jeden nový strom. V letošním roce jsme pomohli vysadit 18 000 stromků," upřesnil Radek Kencl ze společnosti FlexiLog, a.s. "Správa KRNAP pochopitelně vítá každou takovouto aktivitu, každé partnerství, které nám pomůže zlepšit stav přírody v Krkonoších. Výsadba nyní probíhá jinak než před lety. Dříve se nejvíce sázelo smrku. Dnes sázíme nezbytné minimum a dáváme velký prostor přirozenému zmlazení smrku a do lesa podsazujeme jen dřeviny, které v něm chybí, jako například jedle, buky, jeřáby a další listnaté dřeviny. Les pak postupně změní druhovou skladbu a stane se tak zdravějším, odolnějším například vůči větru anebo hmyzu," říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Správa KRNAP v letošním roce plánuje vysadit téměř 35 000 sazenic, z toho 8 700 sazenic smrku ztepilého, 20 000 buku lesního, 4 000 jedle bělokoré, 1 200 javoru klenu a zbytek jsou také převážně listnaté dřeviny. Na území Krkonošského národního parku hospodaříme šetrně, ekologicky i sociálně. Důkazem toho je certifikát FSC® (Forest Stewardship Council®), jehož jsme už od roku 2009 držiteli. Tyto standardy prosazují environmentálně vhodné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Proces certifikace je dobrovolný a vyplývá z iniciativy vlastníků lesa. Certifikát FSC® je oceněním odpovědného, přírodě blízkého lesního hospodaření. Dnešní den je dokonce přímo Dnem FSC (http://www.fscfriday.org/).

 

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

 

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny(zavináč)krnap.cz, www.krnap.cz
 

Skrýt nabídku