Přeskočit na obsah


Aktualizace studie krajinného rázu Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma

Popis projektu:

Studie vyhodnocení krajinného rázu území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma představuje jeden ze základních dokumentů pro rozhodování Správy KRNAP, jakožto orgánu ochrany přírody. Předkládaný projekt si stanovuje za cíl aktualizovat studii krajinného rázu, která vznikla v letech 2003-2005. Současně se nově vzniklý dokument stane podkladem pro tvorbu nových Zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo po roce 2020.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení: 1. 7. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019


Celkové náklady projektu činí 1 450 250 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.Skrýt nabídku