Přeskočit na obsah


Alpínské křoviny a nivy ledovcových karů

Pestrý ekosystém květnaté tundry (tzv. krkonošské botanické zahrádky) na závětrných svazích ledovcových karů Krkonoš, tvořený pozoruhodným společenstvím vysokohorských i nížinných rostlin a živočichů. Jsou výsledkem zvláštní souhry řady přírodních podmínek a procesů – větrného proudění, sněhových a zemních lavin, teplotních a vlhkostních poměrů a uspořádání reliéfu ledovcových karů.

Význačné druhy rostlin: endemický jeřáb sudetský (Sorbus sudetica), střemcha obecná skalní (Prunus padus subsp. borealis), rybíz skalní (Ribes petraeum), bříza karpatská (Betula carpatica), vrba laponská (Salix lapponum) a slezská (Salix silesiaca), sasanka narcisokvětá (Anemone narcissiflora), stračka vyvýšená (Delphinium elatum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), rozchodnice růžová (Rhodiola rosea), kopyšník tmavý (Hedysarum hedysaroides), koniklec jarní (Pulsatilla vernalis), lomikámen vstřícnolistý (Saxifraga oppositifolia) a sněžný (Saxifraga nivalis), jinořadec kadeřavý (Cryptogramma crispa).

Význačné druhy živočichů: žížala podhorská (Eisenia lucens), plž plamatka lesní (Arianta arbustorum), sekáč pestrý (Mitopus morio), kobylka horská (Pholidoptera aptera), střevlík lesní (Carabus sylvestris) a Linného (Carabus linnei), mandelinka havezová (Oreina cacaliae), linduška horská (Anthus spinoletta), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), rejsek obecný (Sorex araneus), malý (Sorex minutus) a horský (Sorex alpinus), rejsec vodní (Neomys fodiens), hraboš mokřadní (Microtus agrestis), liška obecná (Vulpes vulpes), jelen lesní (Cervus elaphus).
 Skrýt nabídku