Přeskočit na obsah


Archiv

Hledáme zájemce o pracovní pozici: Odborný pracovník odboru státní správy

Na úřední desce: 09. 05. 2016 ‐ 03. 06. 2016
Kategorie: Volná místa
Výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, se zaměřením na úsek vodního a odpadového hospodářství. Přihlášku je nutno doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 3.6.2016 do 12:00 hod.
Žádosti o finanční příspěvek na péči o louky z Programu péče o krajinu v roce 2016

Žádosti o finanční příspěvek na péči o louky z Programu péče o krajinu v roce 2016

Na úřední desce: 07. 04. 2016 ‐ 31. 05. 2016
Kategorie: Zemědělství
I v letošním roce bude možné zažádat o finanční příspěvek na péči o botanicky cenné travní porosty z Programu péče o krajinu. Příspěvek je možné obdržet na luční porosty o výměře 0,4 až 5 ha. Uzávěrka příjmu všech žádostí je 31. května.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: provozně ekonomický pracovník

Na úřední desce: 01. 01. 1000 ‐ 31. 05. 2016
Kategorie: Volná místa
Správa KRNAP přijme pracovníka na pozici provozně ekonomického pracovníka na dobu určitou. Nástup od 1. června 2016 do 30. září 2016. Pracoviště srub Zlaté návrší.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: Hydrobiolog

Na úřední desce: 30. 08. 2016 ‐ 14. 10. 2016
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – hydrobiolog. Přihlášku je nutné doručit e-mailem, osobně nebo poštou na adresu organizace do 14. 10. 2016.

OSM/Vá/1/2016 – Prodej nemovitých věcí v k.ú. Janské Lázně a Černá Hora (do 31.3.2016)

Na úřední desce: 03. 03. 2016 ‐ 31. 03. 2016
Kategorie: Nepotřebný majetek
Informace:

OSM/Vá/02/2016 – Prodej nemovité věci v k.ú. Mladé Buky (do 31.3.2016)

Na úřední desce: 03. 03. 2016 ‐ 31. 03. 2016
Kategorie: Nepotřebný majetek
Informace:

Hledáme zájemce o pracovní pozici: Vedoucí oddělení odbytu

Na úřední desce: 29. 07. 2016 ‐ 19. 08. 2016
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici Vedoucí oddělení odbytu. Přihlášku je nutno doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 19. 8. 2016 do 12 hodin.

Pacht luční enklávy Šímovy Chalupy, k.ú. Dolní Malá Úpa

Na úřední desce: 25. 04. 2016 ‐ 09. 05. 2016
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Výzva k podání nabídky na uzavření pachtovní smlouvy na pozemky luční enklávy Šímovy Chalupy, k.ú. Dolní Malá Úpa. Podrobná specifikace pozemků na enklávě je přesně uvedena v přílohách této výzvy.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: Specialista GIS a GNSS

Na úřední desce: 22. 06. 2016 ‐ 16. 09. 2016
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – specialista GIS a GNSS. Přihlášku je nutné doručit e-mailem, osobně nebo poštou na adresu organizace do 16. 09. 2016

Nabídka nepotřebného majetku: laserový dálkoměr a buňka

Na úřední desce: 27. 04. 2016 ‐ 31. 05. 2016
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19 odst.3 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Hledáme zájemce o pracovní pozici: Průvodce Stezkou korunami stromů

Na úřední desce: 19. 09. 2016 ‐ 14. 10. 2016
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici průvodce Stezkou korunami stromů. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 14. 10. 2016.

Výzva vlastníkům honebním pozemků

Na úřední desce: 19. 05. 2014 ‐ 31. 12. 2016
Kategorie: Honitby
Správa Krkonošského národního parku, tímto vyzývá vlastníky při členěných honebních pozemků, kteří nemají se Správou Krkonošského národního parku uzavřeny dohody o přičlenění honebních pozemků, případně dohody o úhradě za užívání honebních pozemků, k uzavření písemných dohod podle konkrétních honiteb, kam byly jejich honební pozemky přičleněny.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: Strážce ochrany přírody

Na úřední desce: 18. 07. 2016 ‐ 05. 08. 2016
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá dva vhodné kandidáty na pozici Strážce ochrany přírody. Jedna pracovní pozice na ÚP Pec pod Sněžkou a jedna pracovní pozice na ÚP Rezek. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 05. 08. 2016.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: Účetní

Na úřední desce: 18. 07. 2016 ‐ 19. 08. 2016
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici Účetní. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 19. 08. 2016

Mistr autodopravy, referent odpadového hospodářství

Na úřední desce: 17. 10. 2016 ‐ 08. 11. 2016
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici mistr autodopravy, referent odpadového hospodářství . Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 08. 11. 2016.


Skrýt nabídku