Přeskočit na obsah


Archiv

Nabídka nepotřebného majetku: Obraceč, fréza, sběrací lis

Na úřední desce: 09. 08. 2017 ‐ 20. 09. 2017
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Hledáme zájemce o pracovní pozici: uklízeč/ka

Na úřední desce: 08. 02. 2017 ‐ 28. 02. 2017
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici uklízeč/ka. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 28. 2. 2017.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: strážce ochrany přírody

Na úřední desce: 08. 02. 2017 ‐ 17. 02. 2017
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici strážce ochrany přírody na ÚP Horní Maršov. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 17. 2. 2017.

Návrh opatření obecné povahy: povolení výjimky ze zákazu používat na území KRNAP zábav. pyrotechniku

Na úřední desce: 08. 11. 2017 ‐ 19. 12. 2017
Kategorie: Úřední deska
Opatření obecné povahy o povolení výjimky ze zákazu používat na území KRNAP zábavní pyrotechniku – oznámení o předložení návrhu k projednání a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Hledáme zájemce o pracovní pozici: právník odboru státní správy

Na úřední desce: 07. 03. 2017 ‐ 13. 04. 2017
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici právník odboru státní správy. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 13. 4. 2017.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: referent veřejných zakázek

Na úřední desce: 07. 03. 2017 ‐ 13. 04. 2017
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici referent veřejných zakázek. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 13. 4. 2017.

Nabídka nepotřebného majetku: sestava zásobníku na pohonné hmoty a výdejního stojanu

Na úřední desce: 02. 06. 2017 ‐ 30. 06. 2017
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Na úřední desce: 27. 03. 2017 ‐ 31. 12. 2017
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí

Hledáme zájemce o pracovní pozici: odborný pracovník – lektor ekologické výchovy

Na úřední desce: 28. 03. 2017 ‐ 10. 04. 2017
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – lektor ekologické výchovy. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 10. 4. 2017.

Opatření obecné povahy č. 1/2017 o zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP

Na úřední desce: 28. 11. 2017 ‐ 13. 12. 2017
Kategorie: Úřední deska
Správa KRNAP přistoupila k přijetí opatření obecné povahy o stanovení dočasného zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP v zimním období v termínu od 1. 12. do 30. 4. kalendářního roku z důvodu zajištění klidu přezimující zvěře. Dočasný zákaz vstupu na vybraná místa je vyhlašován podle ust. § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce Správy KRNAP a je platné do roku 2020 včetně.

Nabídka nepotřebného majetku: Obraceč + shrnovač píce, fréza sněhová, sběrací lis

Na úřední desce: 26. 06. 2017 ‐ 31. 07. 2017
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Hledáme zájemce o pracovní pozici: archivář

Na úřední desce: 25. 10. 2017 ‐ 24. 11. 2017
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici archivář. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 24. 11. 2017.

Nabídka nepotřebného majetku: zásobník na pohonné hmoty + výdejní stojan

Na úřední desce: 21. 07. 2017 ‐ 14. 08. 2017
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Hledáme zájemce o pracovní pozici: odborný pracovník – koordinátor výzkumu

Na úřední desce: 20. 09. 2017 ‐ 19. 10. 2017
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – koordinátor výzkumu. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 19. 10. 2017.

Nabídka nepotřebného majetku: Kolový traktor ZETOR

Na úřední desce: 20. 11. 2017 ‐ 11. 12. 2017
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:


Skrýt nabídku