Přeskočit na obsah


Hledáme zájemce o pracovní pozici: odborný pracovník – botanik

Datum: 19. 4. 2017
  | 
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – botanik. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 15. 5. 2017.

Požadujeme:

 • ukončené VŠ vzdělání biologického směru v magisterském studijním programu (Mgr., Ing.), se specializací na botaniku či příbuzný obor
 • základní orientaci v právních i praktických aspektech ochrany přírody a krajiny
 • základní zkušenosti s monitoringem a hodnocením stavu vegetace
 • pozitivní vztah k ochraně přírody a krajiny
 • schopnost samostatné práce a koncepčního uvažování
 • publikační a prezentační dovednosti
 • dobré organizační schopnosti a komunikativnost
 • dobrou uživatelskou znalost MS Office
 • alespoň základní uživatelská znalost prostředí GIS (např. ArcGIS)
 • řidičský průkaz skupiny B
 • aktivní znalost cizího jazyka (AJ, NJ)
 • schopnost práce i v náročném horském terénu

Výhodou:

 • znalosti v oblasti botaniky (floristika, fytocenologie, geobotanika), ekologie rostlin, soustavy Natura 2000
 • zkušenosti z praxe v oblasti inventarizace, mapování a monitoringu vegetace, ochrany vodních ekosystémů
 • alespoň základní orientace v územně plánovací a stavební dokumentaci
 • přehled v národní legislativě týkající se ochrany přírody
 • zaměření na luční ekosystémy
 • základní orientace týkající se problematiky turismu a sportu ve zvláště chráněných územích
 • přiměřená znalost místopisu a terénní orientace na území KRNAP

Obsah přihlášky:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis (nezbytný e-mail, telefon)
 • reference
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. 101/2000 Sb., v platném znění
 • aktuální výpis z rejstříků trestů

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek (40 hod/týd.) na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené (v přepokládané délce 2 roky, s eventuální možností dalšího prodloužení)
 • zajímavou a rozmanitou práci v atraktivním prostředí národního parku
 • možnost realizace vlastní výzkumné činnosti, dalšího vzdělávání a odborného růstu
 • finanční ohodnocení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platová třída 11 (rozpětí 18 590–27 950 Kč); případně osobní ohodnocení a odměny dle kvality odváděné práce
 • pružnou pracovní dobu
 • výhody zaměstnanců státní instituce (5 týdnů dovolené, stravenky, FKSP…)
 • možnost ubytování

Místo výkonu práce:

 • Dobrovského 3, Vrchlabí

Charakteristika vykonávané práce:

Práce v týmu týkající se ochrany přírodního prostředí na území KRNAP a jeho ochranného pásma se zaměřením na střední Krkonoše – řešení komplexní problematiky ochrany přírody a krajiny se zaměřením na předměty ochrany a zvláště chráněné druhy rostlin, inventarizace a monitoring flóry a vegetace, spolupráce na plánování, realizaci a vyhodnocování managementových opatření především v lučních ekosystémech, vypracovávání odborných podkladů pro Odbor státní správy a další útvary Správy KRNAP (především vliv záměrů na zvláště chráněné části přírody). Další nedílnou součástí je řešení a koordinace problematiky vlivu turismu a sportovních aktivit na území a předměty ochrany národního parku a jeho ochranného pásma. Součástí je i samostatná příprava a koordinace projektů hrazených z evropských i národních zdrojů a tvorba koncepčních materiálů v uvedených oborech. V rámci výkonu práce zaměstnanec působí také jako Stráž přírody.

Práce je vhodná i pro absolventy.

Upozornění:
Upozorňujeme, že zaměstnanec Správy KRNAP nesmí být dle §303, odst. 3 zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb. v platném znění) členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, provozujících podnikatelskou činnost.

Předpokládané datum nástupu:

 • 01. 07. 2017 či po dohodě

Přihlášku je nutno doručit poštou nebo osobně na adresu Správa KRNAP, Oddělení ochrany přírody, Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí, případně na e-mail: mhrochova@krnap.cz, do 15. 05. 2017 do 12:00 hod. Obálku s přihláškou, která bude podána poštou, označenou „Výběrové řízení – odborný pracovník - botanik“, je nutno vložit do krycí obálky s adresou organizace.

Bližší informace poskytne uchazečům Mgr. Jan Materna, Ph.D. (tel.: 499 456 423, mobil: 737 225 419, email: jmaterna(zavináč)krnap.cz).

Z přihlášek bude proveden užší výběr. Takto vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru, jehož součástí bude mimo jiné i prověření základních znalostí týkajících se krkonošské flóry a její ochrany, základních norem v oblasti ochrany přírody a případně ověření dalších znalostí a dovedností z okruhu výše uvedených požadavků. V neposlední řadě bude jeho součástí i prezentace vlastní uchazečovi představy o bližší odborné náplni jeho pozice.

Předpokládaný termín pohovorů s uchazeči: 18. 05. 2017

Poučení:
Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním jeho/jejích osobních údajů nanejvýše na dobu jednoho roku nebo do doby písemného odvolání. Potvrzuje, že je seznámen/a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Správa KRNAP si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.
 

Skrýt nabídku