Přeskočit na obsah


Hledáme zájemce o pracovní pozici: odborný pracovník – koordinátor výzkumu

Datum: 20. 9. 2017
  | 
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – koordinátor výzkumu. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 19. 10. 2017.

Požadujeme:

 • ukončené VŠ vzdělání přírodovědného či blízkého aplikovaného směru minimálně v magisterském studijním programu (Mgr., Ing.)
 • vlastní zkušenosti v oblasti monitoringu, výzkumu a publikování odborných prací
 • schopnost vést/motivovat kolektiv odborných spolupracovníků
 • schopnost teamové spolupráce
 • pozitivní vztah k ochraně přírody a krajiny
 • dobré organizační schopnosti a komunikativnost
 • schopnost samostatné práce a koncepčního uvažování
 • publikační a prezentační dovednosti
 • dobrou uživatelskou znalost MS Office
 • řidičský průkaz skupiny B
 • aktivní znalost Aj, případně dalšího cizího jazyka
 • schopnost práce i v náročném horském terénu

Výhodou:

 • předchozí působení ve vědě a výzkumu
 • přehled a zkušenosti z různých přírodovědných oborů
 • dokončené či probíhající doktorské studium
 • realizace vlastních výzkumných aktivit využitelných v oblasti ochrany přírody a krajiny
 • zkušenosti s redaktorstvím odborného časopisu

Obsah přihlášky:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis (nezbytný e-mail, telefon)
 • seznam publikovaných prací
 • reference
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. 101/2000 Sb., v platném znění
 • aktuální výpis z rejstříků trestů

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek (40 hod/týd.) na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené (v přepokládané délce 2 roky, s eventuální možností dalšího prodloužení)
 • zajímavou a rozmanitou práci v atraktivním prostředí národního parku
 • možnost realizace vlastní výzkumné činnosti, dalšího vzdělávání a odborného růstu a rozvíjení znalosti cizích jazyků (Aj, Pl)
 • finanční ohodnocení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platová třída 11 (rozpětí 18 590–27 950 Kč); případně osobní ohodnocení a odměny dle kvality odváděné práce
 • pružnou pracovní dobu
 • výhody zaměstnanců státní instituce (5 týdnů dovolené, stravenky, FKSP…)
 • možnost ubytování

Místo výkonu práce:

 • Dobrovského 3, Vrchlabí

Charakteristika vykonávané práce:
Práce na Oddělení ochrany přírody zahrnuje především koordinaci výzkumných a monitoračních aktivit externích subjektů na území Krkonošského národního parku – spravování a rozvíjení databáze výzkumných projektů, vytipovávání a přípravu k řešení aktuálních témat, komunikaci s výzkumníky a studenty, vypracovávání odborných podkladů pro povolování výzkumných aktivit, aktualizaci a kontrolu plnění Koncepce monitoringu a výzkumu. Součástí práce je rovněž koordinace interních výzkumných aktivit pracovníků správy, odborné redaktorství časopisu Opera Corcontica, vypracovávání literárních rešerší na odborná témata, zajištění organizace odborných konferencí, seminářů a tematických setkání. Náplní je rovněž zastupování Správy KRNAP na vědeckých konferencích a seminářích, v mezinárodních vědeckých aktivitách (INTERACT, ILTER, GLORIA) a projektech (MaGICLandscapes) a úzká spolupráce s přeshraničním národním parkem (KPN). Součástí je i samostatná příprava a koordinace projektů hrazených z evropských i národních zdrojů. V rámci výkonu práce zaměstnanec působí také jako Stráž přírody.

Upozornění:
Upozorňujeme, že zaměstnanec Správy KRNAP nesmí být dle §303, odst. 3 zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb. v platném znění) členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, provozujících podnikatelskou činnost.

Předpokládané datum nástupu: 01. 12. 2017 či po dohodě

Přihlášku je nutno doručit poštou nebo osobně na adresu Správa KRNAP, Oddělení personální a mzdové, Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí, případně na e-mail: mhrochova(zavináč)krnap.cz, do 19. 10. 2017 do 12:00 hod.
Obálku s přihláškou, která bude podána poštou, označenou „Výběrové řízení – koordinátor vědy a výzkumu“, je nutno vložit do krycí obálky s adresou organizace.

Bližší informace poskytne uchazečům Mgr. Jan Materna, Ph.D. (tel.: 499 456 423, mobil: 737 225 419, email: jmaterna(zavináč)krnap.cz).

Z přihlášek bude proveden užší výběr. Takto vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru, jehož součástí bude mimo jiné i prověření jejich orientace na poli vědy a výzkumu, základních znalostí týkajících se stavu a ochrany krkonošské přírody a případně ověření dalších znalostí a dovedností z okruhu výše uvedených požadavků. V neposlední řadě bude jeho součástí i krátká (max. 5 min) PowerPointová prezentace vlastní uchazečovi představy o jeho bližší odborné (vlastní výzkumná činnost) i koordinační náplni jeho pozice.

Předpokládaný termín pohovorů s uchazeči: 25. 10. 2017

Poučení:
Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním jeho/jejích osobních údajů nanejvýše na dobu jednoho roku nebo do doby písemného odvolání. Potvrzuje, že je seznámen/a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Správa KRNAP si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.
 

Skrýt nabídku