Přeskočit na obsah


Hledáme zájemce o pracovní pozici: právník odboru státní správy

Datum: 7. 3. 2017
  | 
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici právník odboru státní správy. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 13. 4. 2017.

popis pracovní pozice:

 • vedení přestupkové agendy a agendy správních deliktů právnických osob
 • příprava právních předpisů orgánu ochrany přírody (opatření obecné povahy, ...)
 • posuzování souladu správních aktů vydávaných odborem státní správy s právními předpisy (zejm. se zákonem o ochraně přírody a krajiny, zákonem stavebním, vodním, o odpadech apod.)
 • právní poradenství pro oddělení správy majetku

požadavky:

 • VŠ vzdělání právnická fakulta
 • občanská a morální bezúhonnost
 • koncepční myšlení a organizační schopnosti
 • orientace v oblasti právních norem
 • řidičský průkaz skupiny B
 • schopnost týmové práce

nabízíme:

 • plný pracovní úvazek
 • platové ohodnocení dle zákona č. 26212006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě , ve znění pozdějších předpisů
 • platová třída 11 (rozmezí od 18.590 do 27.950 Kč) v závislosti na praxi + osobní příplatek

přihláška musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefonické a e-mailové spojení


k přihlášce je nutno přiložit:

 • strukturovaný životopis a motivační dopis
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

místo výkonu práce, předpokládaný termín nástupu:

 • Vrchlabí, červen–červenec 2017

Přihlášku je nutno doručit osobně nebo poštou na adresu Martina Hrochová, Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí do 13. dubna 2017 do 12:00 hod. v obálce označené jako „Výběrové řízení - právník odboru státní správy".
Označenou obálku s přihláškou, která bude podána poštou, je nutno vložit do krycí obálky s adresou organizace. K případnému pohovoru budou uchazeči vyzváni prostřednictvím e-mailu.

Správa KRNAP si vyhrazuje právo zrušení výběrového řízení.

Bližší informace poskytne uchazečům Ing. Hana Slavíčková (tel.: 499 456 512, e-mail: hslavickova@krnap.cz).
 

Skrýt nabídku