Přeskočit na obsah


Boleslavec - Vrchlabí - aktivní přeshraniční spolupráce muzeí

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086

Popis projektu:

Realizace projektu vytvoří model přeshraniční spolupráce pro subjekty zabývající se kulturou na polsko-českém pohraničí na příkladu spolupráce Muzea keramiky a Krkonošského muzea Vrchlabí v oblasti popularizace zvyků a řemeslných tradic. Cíle bude dosaženo organizací společných aktivit kulturní tradice pohraničí pro cílové skupiny na obou stranách hranice.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení 1. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení 30. 12. 2019

Celkové náklady na projekt činí 332 149 €. Projekt je podpořen prostředky z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.Skrýt nabídku