Přeskočit na obsah


Boleslavec - Vrchlabí - aktivní přeshraniční spolupráce muzeí

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086

Popis projektu:

Realizace projektu vytvoří model přeshraniční spolupráce pro subjekty zabývající se kulturou na polsko-českém pohraničí na příkladu spolupráce Muzea keramiky a Krkonošského muzea Vrchlabí v oblasti popularizace zvyků a řemeslných tradic. Cíle bude dosaženo organizací společných aktivit kulturní tradice pohraničí pro cílové skupiny na obou stranách hranice.

Realizace projektu:
 

2. 12. 2017 Vánoční jarmark fotogalerie
13. 2. 2018 Masopust  
27. 3. 2018 Velikonoce v muzeu  
18. 5. – 19. 8. 2018 Archeologické nálezy v okolí Boleslawce
– výstava
 
22. 6. 2018 Svatojánská noc  
25. 8. 2018 Dožínky  v muzeu  
1. 12. 2018 Vánoční jarmark  

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení 1. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení 30. 12. 2019

Celkové náklady na projekt činí 332 149 €. Projekt je podpořen prostředky z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.Skrýt nabídku