Přeskočit na obsah


Depozitář Krkonošského muzea – I. etapa – rekonstrukce objektu

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001723

Popis projektu:

Krkonošské muzeum je paměťovou institucí uchovávající poznatky o vývoji Krkonoš a o životě v krkonošském regionu. Jednotlivé pobočky muzea (Vrchlabí, Jilemnice, Paseky nad Jizerou a Harrachov) pro uchování sbírkových předmětů používají vlastní depozitáře v místě muzea - na půdě, v podkroví, v kancelářích. Depozitáře bohužel nesplňují požadované podmínky pro uložení sbírkových předmětů. Realizace projektu počítá s rekonstrukcí stávající budovy na depozitář vč. zřízení zázemí odborných pracovišť.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018

Celkové náklady projektu činí 18 562 478 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj.Skrýt nabídku