Přeskočit na obsah


Address book

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W Z *


Jméno Kontakt Funkce Oddělení
Ing. Jiří Hník +420737225430
+420499456518
jhnikkrnap.cz
Odborný pracovník Odbor státní správy
Bc. Dana Hniličková +420499456211
dhnilickovakrnap.cz
Organizační pracovník Oddělení ochrany přírody
Karel Hochman +420737225451
+420481582723
khochmankrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Rezek
Ing. Helena Hochmanová +420737225468
+420499456444
hhochmanovakrnap.cz
Odborný pracovník Oddělení péče o lesní ekosystémy
Radek Hofman +420603215071
+420499456235
rhofmankrnap.cz
Referent informatiky - IT Pracoviště informatiky a GIS
Ing. Jakub Hofman +420736501794
+420499440422
jhofmankrnap.cz
Strážce ochrany přírody Územní pracoviště Černý Důl
Zdeněk Hofman +420605804186
+420499456621
zhofmankrnap.cz
Referent investic Oddělení investic
Bc. Radek Hofmann +420731670409
+420499871102
rhofmannkrnap.cz
Strážce ochrany přírody Územní pracoviště Horní Maršov
Mgr. Viera Horáková +420603853907
+420499456344
vhorakovakrnap.cz
Odborný pracovník Oddělení ochrany přírody
Ing. Michael Hošek +420724918198
mhosekkrnap.cz
Koordinátor zahraniční spolupráce Odbor vnějších vztahů
Petr Hřebačka +420737225412
+420499871102
phrebackakrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Horní Maršov
Karel Hroch +420737225433
+420499433175
khrochkrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Michaela Hrochová +420604277749
+420499456333
michaela.hrochovakrnap.cz
Odborný pracovník Pracoviště časopisu Krkonoše-Jizerské hory
Martina Hrochová +420737225401
+420499456616
mhrochovakrnap.cz
Vedoucí oddělení Oddělení personální a mzdové
Yveta Ivanková +420737225428
+420499896213
yivankovakrnap.cz
Provozně ekonomický pracovník Pracoviště informačního centra v Peci pod Sněžkou
Jiří Janata +420737225464
+420481528105
jjanatakrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Harrachov
Ing. Tomáš Janata +420603831765
+420499456224
tjanatakrnap.cz
Odborný pracovník Oddělení ochrany přírody
Ing. Přemysl Janata, Ph.D. +420733593986
+420499456285
pjanatakrnap.cz
Referent informatiky - GIS Pracoviště informatiky a GIS
Ing. Václav Jansa +420605205889
+420499456417
vjansakrnap.cz
Náměstek - vedoucí odboru péče o národní park Odbor péče o národní park
Ing. Aleš Ježek +420737225420
+420499440387
ajezekkrnap.cz
Zástupce vedoucího územního pracoviště Územní pracoviště Černý Důl
Pavel Jindříšek +420737225435
+420499433175
pjindrisekkrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Ing. Vladimír Jiřička +420737225510
+420499896214
vjirickakrnap.cz
Zástupce vedoucího územního pracoviště Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Pavel Jiřička +420737225501
+420499433175
pjirickakrnap.cz
Strážce ochrany přírody Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Bc. Kateřina Jiroušová +420731691538
+420499456415
kjirousovakrnap.cz
Odborný pracovník Oddělení projektového řízení
Lenka Kalenská +420499456111
lkalenskakrnap.cz
Obsluha vrátnice Pracoviště údržba a ostraha
Ing. Miroslav Kanta +420737225469
+420481528105
mkantakrnap.cz
Strážce ochrany přírody Územní pracoviště Harrachov
Mgr. Jakub Kašpar +420724175927
+420499456314
jkasparkrnap.cz
Náměstek - vedoucí odboru vnějších vztahů Odbor vnějších vztahů
Mgr. Luděk Khol +420737217101
+420499456612
lkholkrnap.cz
Náměstek - vedoucí odboru vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí
Ing. Bc. Irena Kholová, Ph.D. +420733677401
+420499456215
ikholovakrnap.cz
Odborný pracovník Oddělení ochrany přírody
Renata Kholová +420499456761
rkholovakrnap.cz
Odborný pracovník Pracoviště hlavního informačního centra ve Vrchlabí


Skrýt nabídku