Přeskočit na obsah


Stabilizace významných lesních ekosystémů KRNAP

02.11.2010

Pomoci krkonošským lesním porostům dosáhnout stavu přírodě blízkých lesů si vytkl za cíl projekt Stabilizace významných lesních ekosystémů Krkonošského národního parku, který Správa KRNAP v letošním roce začala realizovat. Neřízená exploatace krkonošských lesů v minulosti, pěstování smrkových monokultur a imisní zátěž v nedávné minulosti by znamená významné riziko pro stabilitu krkonošských lesních ekosystémů v budoucnu. Proto Správa KRNAP připravila projekt za více než 82 milionů korun, který úspěšně získal dotaci z fondů EU z Operačního programu Životní prostředí.Skrýt nabídku