Přeskočit na obsah


Geograficky nepůvodní dřeviny

V lesích ve správě KRNAP je z geograficky nepůvodních dřevin přítomen ve větší míře pouze modřín evropský (Larix decidua). Byl na území Krkonoš dovezen kolem roku 1805 a pěstebně využíván v rámci lesního hospodářství. V rámci managementu nebude uměle rozšiřován, jeho případná obnova bude realizována pouze prostřednictvím přirozeného zmlazení. V rámci dalších výchovných a stabilizačních zásahů bude jeho zastoupení redukováno a udržováno maximálně na úrovni, stanovené rámcovými směrnicemi hospodaření.

Z dalších dřevin je v již pouze v malé míře zastoupen smrk pichlavý (Picea pungens) a borovice pokroucená (Pinus contorta). Obě dřeviny byly v minulost)i do porostů vneseny v rámci výsadeb náhradních dřevin. Cílem je postupné dokončení jejich eliminace v rámci výchovných zásahů.

Jako geograficky nepůvodní ekotyp lze považovat i výsadby borovice kleče (Pinus mugo), které jsou původem z oblastí zejména alpských. Jejich přítomnost může způsobovat korozi genofondu původní kleče. V rámci speciálního managementu budou tyto výsadby na vybraných lokalitách redukován.

Porosty s významným zastoupením geograficky nepůvodních dřevin jsou označeny typem porostu 4 – nepůvodní.
 Skrýt nabídku