Přeskočit na obsah


Mgr. Viera Horáková

Horáková V. 2009: Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), vemeník zelenavý (Platathera chlorantha) na území Krkonoš. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 44, s. 242, 263, 289-291.
Abstrakt Soupis všech známých i nově nalezených lokalit druhů - sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), a vemeník zelenavý (Platathera chlorantha) s komentářem.
Odkaz Additamenta VIII_mečík,vemeník_Krkonoše (pdf 700 kB)
Horáková V., Šťastná P. 2008: Novinky z Krakonošovy zahrady. Krkonoše a Jizerské hory, 2008/7, s. 4-7.
Abstrakt Nové záznamy vzácných druhů na území Krkonoš - sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum) a vemeník zelenavý (Platathera chlorantha).
Horáková V. 2007: Z galerie ohrožených druhů a biotopů – všivec krkonošský pravý a prioritní biotopy aktivní vrchoviště (7110) a porosty s klečí (4070). Ochrana přírody 62/2, s. 37.
Abstrakt Stručný popis stavu vybraných biotopů a prioritního druhu.
Horáková V., Flousek J., Harčarik J. 2006: Natura 2000 v Krkonoších – „Příroda lidem, lidé přírodě“. Správa KRNAP.
Abstrakt Brožurka popisující stručně podstatu vzniku soustavy Natura 2000 v Evropské unii. Podrobně se věnuje popisu Evropsky významné lokality Krkonoše a Ptačí oblasti Krkonoše.
Horáková V. 2005: Natura 2000 v Krkonoších. Krkonoše a Jizerské hory, ročník 2005.
Abstrakt Celkem 12 článku podrobně popisující Naturu 2000 – důvody vzniku, legislativa, přehled biotopů, rostlinných a živočišních druhů patřících do Evropsky významné a Ptačí oblasti Krkonoše, možnosti dotací, povinnosti a práva plynoucí ze začlenění ČR do této soustavy atd.
 Skrýt nabídku