Přeskočit na obsah
105

Taková hloubka v centimetrech byla zjištěna u největšího rašeliništního jezírka na Úpském rašeliništi. Na české straně Krkonoš je zmapováno přibližně 60 rašelinišť.Správa Krkonošského národního parku

Krkonoše – ostrov tundry uprostřed Evropy – jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů. Svahy hor osídlují horské lesy a louky, horní partie plochých hřebenů porůstá borovice kleč, alpínské trávníky a rašelinná společenstva. Druhově bohaté jsou také karové oblasti, vzniklé působením ledovců v minulosti. Pro tuto výjimečnost a krajinnou hodnotu byly v roce 1963 vyhlášeny národním parkem. Správou území je pověřena Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí.

Aktuality

TZ: Krkonošské muzeum představuje dílo Jaroslava Skrbka

TZ: Krkonošské muzeum představuje dílo Jaroslava Skrbka

06. 10. 2016
   |   Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí otevřelo výstavu představující dílo dnes zapomínaného grafika a malíře Jaroslava Skrbka. Ač pocházel z chudých poměrů, díky své houževnatosti se dokázal ve své době vypracovat na uznávaného umělce nejen u nás ale i v zahraničí. Více
TZ: Personální změny na Správě KRNAP

TZ: Personální změny na Správě KRNAP

06. 10. 2016
   |   Náměstkem ředitele – vedoucím odboru péče o národní park se od 1. října 2016 stal Ing. Václav Jansa. Nahradil dosavadního náměstka Ing. Otakara Schwarze, Ph. D., který ke konci roku odchází do penze. Více
TZ: V Krkonoších jsou opět vlci

TZ: V Krkonoších jsou opět vlci

03. 10. 2016
   |   S pravděpodobností hraničící s jistotou se koncem srpna v Krkonoších opět vyskytoval vlk, resp. vlci. Důkazem jsou na Erlebachových Boudách nalezené pozůstatky dvou čerstvě narozených telat, které jednoznačně říkají, že zvířata byla ulovena vlkem. Více
Všechny aktuality

Právě připravované akce

Expedice Nošak

03. 11. 2016   |   KCEV Krtek Správy KRNAP ve Vrchlabí

Brambory jsou chudých tolary

05. 11. 2016   |   Památník zapadlých vlastenců v Pasekách n. Jizerou

Horskou pěšinou

05. 11. 2016   |   místo i čas budou upřesněny přihlášeným zájemcům

Helena Zmatlíková – Ilustrace

11. 11. 2016   |   Krkonošské muzeum v Jilemnici

Krkonoše

17. 11. 2016   |   KCEV Krtek Správy KRNAP ve Vrchlabí

Fotovycházka do Krkonoš

19. 11. 2016   |   Krkonoše

Za Ježíškem do Afriky

25. 11. 2016   |   Krkonošské muzeum v Jilemnici

Paví vejce a jiné ovoce

26. 11. 2016   |    KCEV Krtek Správy KRNAP, Vrchlabí

Všechny akce

Co vás zajímá o Krkonošském národním parku?Skrýt nabídku