Přeskočit na obsah


Kartičková sběratelská soutěž

Správa Krkonošského národního parku vydala sadu 32 kartiček s obrázky 7 rostlin, 3 bezobratlých živočichů, 2 obojživelníků, 12 ptáků a 8 savců, kteří se vyskytují v Krkonoších. Každá kartička je z rubové strany opatřena jednoduchým textem o dané rostlince nebo zvířátku. Kartičky jsou určeny ke sbírání při návštěvách muzeí i stálých informačních center Správy KRNAP ale také akcí pořádaných Správou KRNAP.

Na každém z osmi informačních center Správy KRNAP bude možné po úspěšném vyplnění pracovního listu získat jednu až dvě kartičky dle Vašeho výběru. Na každém centru jsou samozřejmě pracovní listy jiné. Další kartičky získáte úspěšným řešením kvizů na prostřední straně časopisu Krkonoše - Jizerské hory a na akcích z cyklu Nás učí příroda pořádaných Správou KRNAP pro širokou veřejnost (o nich se dozvíte na domovských stránkách Správy KRNAP www.krnap.cz, na FB profilu www.facebook.com/spravakrnap nebo Kalendáři akcí pro veřejnost).

Za nasbírané kartičky na informačním centru ve Čtyřech historických domcích ve Vrchlabí dostanete odměnu:

  • sada s 16 kartičkami = značkový zápisník s obrázky zvířat nebo rostlin a značkovou tužku
  • sada 24 kartiček = značkový malý zápisník s obrázky zvířat nebo rostlin a značkovou tužku s originálním lanyardem
  • sada všech 32 kartiček = předplatné časopisu Krkonoše - Jizerské hory na celý rok.

Akce se mohou zúčastnit dítka školou povinná a středoškoláci nejen místní, ale z celé Evropy s pomocí rodičů, prarodičů, kamarádů, příbuzných i nepříbuzných a jejich rodičů. Sbírají jednotlivci, nikoli skupiny.

Kartičky a pracovní listy na všech místech jsou k dispozici od 1. července 2012.
 

Dotazy a připomínky: Michal Skalka na adrese mskalka@krnap.cz.


 Skrýt nabídku