Přeskočit na obsah


Kategorizace lesů

Na základě deklarovaných funkcí lesa, přírodních poměrů, požadavků orgánu státní správy a vlastníka lesa jsou lesy předmětem kategorizace ve smyslu zákona 289/1995 Sb.

Kategorizace lesů na území národního parku

dle § 8, odst. 1, lesy zvláštního určení:

  • písmeno b) v pásmech ochrany vodních zdrojů, přírodních léčivých a minerálních vod
  • písmeno c) na území národních parků,

Kategorizace lesů na území ochranného pásma

dle § 8, odst. 1, lesy zvláštního určení:

  • písmeno b) v pásmech ochrany vodních zdrojů, přírodních léčivých a minerálních vod

dle § 8, odst. 2, lesy zvláštního určení:

  •  písmeno f) potřebné pro zachování biologické různorodosti

Plocha PUPFL dle kategorií a LHC v ha

Kategorie lesa LHC
Harrachov Vrchlabí Maršov Celkem ha
31 b – ochr. pásmo zdroje léčivých vod 0 3,31 423,87 427,18
31 c – území nár. parků 8 503,43 10 780,82 11 150,46 30 434,71
32 f – biologická různorodost 1 767,29 1 910,00 557,88 4 235,17
Celkem ha 10 270,72 12 694,13 12 132,21 35 097,06


 Skrýt nabídku