Přeskočit na obsah


Další funkce, deklarované prostřednictvím vymezení zvláštního statutu

Genové základny

LHC Dřeviny Porostní půda [ha] Bezlesí [ha] Jiné pozemky [ha] PUPFL [ha] Ostatní [ha] %
Harrachov BK, SM vysokoh., SM horský, KOS 1 829,10 42,85 10,70 1 882,65 1,85 18,33
Vrchlabí BK, SM vysokoh., SM horský, KOS, JD 2 303,63 44,41 257,83 2 605,87 5,97 20,53
Maršov BK, SM vysokoh., KOS 1 565,81 137,08 6,22 1 709,11 20,22 14,00

Územní systém ekologické stability

LHC Zvláštní statuty Porostní půda [ha] Bezlesí [ha] Jiné pozemky [ha] PUPFL [ha] Ostatní [ha]
Harrachov ÚSES – regionální 2 194,91 46,17 8,43 2 249,51 2,4
Vrchlabí ÚSES – nadregionální 4 218,14 15,31 268,42 4 501,87 31,36
ÚSES – regionální 1 718,2 53,44 34,18 1 805,82 15,44
Maršov ÚSES – nadregionální 2 031,66 145,88 7,6 2 185,14 34,42
ÚSES – regionální 1 035,31 11,9 9,91 1 057,12 10,55
Celkem ÚSES – nadregionální 6 249,8 161,19 2 76,02 6 687,01 65,78
ÚSES – regionální 4 948,42 111,51 52,52 5 112,45 28,39

Lesy s podporovanou rekreační funkcí

LHC Porostní půda [ha] Bezlesí [ha] Jiné pozemky [ha] PUPFL [ha] Ostatní [ha]
Harrachov 517,05 11,9 5,76 534,71 11,29
Vrchlabí 253,53 14,47 8,91 276,91 13,77
Maršov 119,09 2,41 1,93 123,43 2,72
Celkem 889,67 28,78 16,6 935,05 27,78

Lesy sloužící lesnické výuce

LHC Porostní půda [ha] Bezlesí [ha] Jiné pozemky [ha] PUPFL [ha] Ostatní [ha]
Maršov 216,41 8,89 4,74 230,04 3,36

Lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou

LHC Porostní půda [ha] Bezlesí [ha] Jiné pozemky [ha] PUPFL [ha] Ostatní [ha]
Harrachov 307,31 4,9 2,61 314,82 2
Vrchlabí 180,46 2,7 2,49 185,65 16,13
Maršov 64,03 2,24 0,23 66,5 5,47
Celkem 551,8 9,84 5,33 566,97 23,6

Lesy se zvýšenou funkcí vodoochrannou (dotčené ochrannými pásmy vodních zdrojů)

LHC Harrachov Porostní půda [ha] Bezlesí [ha] Jiné pozemky [ha] PUPFL [ha] Ostatní [ha]
Zvláštní statuty
PHO 1. stupně 181,47 3,96 1,33 186,76 0,47
PHO 2a. stupně vnitřní 58,5 1,09 0,58 60,17 0,07
PHO 2b. stupně vnější 376,57 4,49 2,81 383,87 0,94
Celkem za zvl. statut: 615,54 9,54 4,72 630,80 1,48
LHC Vrchlabí Porostní půda [ha] Bezlesí [ha] Jiné pozemky [ha] PUPFL [ha] Ostatní [ha]
Zvláštní statuty
PHO 1. stupně 112,30 1,43 1,28 115,01 3,64
PHO 2a. stupně vnitřní 174,12 3,45 1,09 178,66 1,28
PHO 2b. stupně vnější 652,58 14,27 6,04 672,89 9,40
PHO 3. stupně 4 625,05 73,68 145,57 4 844,30 32,33
PHO II. stupně 778,35 13,02 9,55 800,92 14,13
Celkem za zvl. statut: 6 342,4 105,85 163,53 6 611,78 60,78
LHC Maršov Porostní půda [ha] Bezlesí [ha] Jiné pozemky [ha] PUPFL [ha] Ostatní [ha]
Zvláštní statuty
PHO 1. stupně 268,87 4,73 3,06 276,66 3,51
PHO 2a. stupně vnitřní 654,22 7,53 8,62 670,37 6,16
PHO 2b. stupně vnější 1 950,72 18,46 22,18 1 991,36 21,55
PHO 3. stupně 6 498,22 184,62 52,88 6 735,72 105,71
PHO II. stupně 285,94 8,04 3,08 297,06 11,79
Celkem za zvl. statut: 9 657,97 223,38 89,82 9 971,17 148,72

Ochranná pásma zdrojů přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Janské Lázně

LHC Ochranné pásmo PUPFL [ha]
Vrchlabí II.stupně 328,36
Maršov I. stupně 395,15
II. stupně 1 562,53
Celkem 2 286,04

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)

LHC Porostní půda [ha] Bezlesí [ha] Jiné pozemky [ha] PUPFL [ha] Ostatní [ha]
Harrachov 8 910,82 120,67 87,19 9 118,68 20,42
Vrchlabí 10 935,00 130,73 356,18 11 421,91 108,35
Maršov 11 458,00 249,44 106,24 11 813,68 203,85
Celkem 31 303,82 500,84 549,61 32 354,27 332,62


Skrýt nabídku