Přeskočit na obsah


Mgr. Jiří Louda

Louda J. 2012. K současnému stavu poznání stavební historie tvrze a zámku Vrchlabí. In Krkonoše – Podkrkonoší, č. 20, s. 283-291
Abstrakt Článek shrnuje současný stavu poznání, koriguje nejčastěji přejímané omyly a stopuje jejich původu. Přináší též nové informace vytěžené zejména ze sbírky plánů uložené v Krkonošském muzeu Správy KRNAP ve Vrchlabí.
Louda J. 2012. Valteřičtí evangelíci od tolerančního patentu po spojení v Českobratrské církvi evangelické. 1. část. In Z Českého ráje a Podkrkonoší, svazek 25, s. 77-120
Abstrakt Studie sleduje dějiny valteřických evangelíků od doby, kdy vystoupili z ilegality a začali budovat své organizační struktury v rámci povoleného dvojvěří, až do doby, kdy se sjednotili v největší novodobé české evangelické církvi. První část studie se zabývá děním bezprostředně po vydání tolerančního patentu na Jilemnicku, které vyústilo ve vznik dvou český evangelických center v Krkonoších – luterského v Křížlicích a reformovaného ve Valteřicích. Dále sleduje podrobně vznik a fungování valteřické reformované školy a valtřického reformované sboru.
Bartoš M., Klimeš P., Louda J. 2012. Nejstarší obrazová mapa Krkonoš. Správa KRNAP Vrchlabí. 62 s.
Abstrakt Publikace je především obsáhle komentovanou edicí nejstarší obrazové mapy Krkonoš z poslední třetiny 16. století. Vkladem J.L. je přiložená edice Zprávy o stavu královských lesů na Trutnovsku z roku 1609 na s. 30-41. Jde o první česky psaný popis krkonošských lesů zasažených intenzivní těžbou dřeva pro kutnohorské doly. Tento stěžejní materiál je zde poprvé kompletně editován.
Juřena J., Louda J. 2011. Legionáři v obecních a soukromých kronikách na příkladu obcí Ždírnice, Horní Kalná a Doubravice. In Legionáři v boji za vznik Československa. Legionáři okresu Trutnov. s. 112-117.
Abstrakt  Medailóny jednotlivých legionářů tak, jak byly zachyceny v kronikách.
Louda J. 2011. Československé legie v Itálii. In Legionáři v boji za vznik Československa. Legionáři okresu Trutnov. s. 29-32.
Abstrakt Historický přehled o vzniku a působení československých legií v Itálii.
Klimeš P., Louda J., Mejzrová J. 2010. Typická architektura Krkonoš a Jizerských hor. Správa KRNAP Vrchlabí, 60 s.
Abstrakt Příručka pro stavebníky, kteří chtějí stavět v duchu typické architektury s praktickými návody a upozorněním na nejčastější chyby.
Odkaz http://webserv.krnap.cz/data/KRNAP2010_Architektura_CZKomplet_www.pdf
Louda J., Švecová H. 2009. Vrchlabí – Hohenelbe – Albipolis, veduty města. Správa KRNAP Vrchlabí, nestránkováno.
Abstrakt Edice předfotografických vedut města Vrchlabí.
Louda J. 2009. Drobné sakrální stavby na Vrchlabsku a jejich nápisy. In Krkonoše-Podkrkonoší 9, s. 183-221.
Abstrakt Podrobná materiálová stať o drobných sakrálních stavbách na Vrchlabsku s důrazem na epigrafiku.
Louda J. 2008. Lidová architektura Krkonoš. Správa KRNAP Vrchlabí, 32 s.
Abstrakt Přehledná publikace o lidové architektuře Krkonoš.
Kuča K., Louda J. 2007. Vrchlabí. In Flousek J., Hartmanová O., Štursa J., Potocki J. (eds) Krkonoše. Příroda, historie, Život. Baset Praha, s. 562-564.
Abstrakt Stručné dějiny města s přihlédnutím k jeho zástavbě.
Louda J. 2007. Evangelíci. In Flousek J., Hartmanová O., Štursa J., Potocki J. (eds) Krkonoše. Příroda, historie, Život. Baset Praha, s. 531-534.
Abstrakt Přehledné dějiny evangelických nekatolíků v Krkonoších.
Louda J., Luštinec J. 2007. Katolická církev. In Flousek J., Hartmanová O., Štursa J., Potocki J. (eds) Krkonoše. Příroda, historie, Život. Baset Praha, s. 523-530.
Abstrakt Přehledné dějiny Římskokatolické církve v Krkonoších.
Łaborewicz I., Louda J. 2007. Výroba papíru. In Flousek J., Hartmanová O., Štursa J., Potocki J. (eds) Krkonoše. Příroda, historie, Život. Baset Praha, s. 513-516.
Abstrakt Dějiny papírenské výroby a průmyslu v Krkonoších.
Louda J., Łaborewicz I. 2007. Od středověku po konec třicetiletí války. In Flousek J., Hartmanová O., Štursa J., Potocki J. (eds) Krkonoše. Příroda, historie, Život. Baset Praha, s. 397-408.
Abstrakt Historický přehled dějin Krkonoš v daném časovém úseku.
Louda J. 2007. Krkonošské střechy. In Sborník ze semináře Střechy a střešní krajiny vesnických sídel. Národní památkový ústav Praha, s. 16-22.
Abstrakt Konferenční příspěvek o charakteristických rysech střech lidové architektury v Krkonoších.
Louda J., Zázvorková B. 2007. Špindlerův Mlýn. Zmizelé Čechy. Paseka - Praha-Litomyšl, 84 s.
Abstrakt Dějiny horské osady, později důležitého turistické střediska a obsáhlá kolekce historických fotografií.
Louda J., Zázvorková B. 2006. Vrchlabí. Zmizelé Čechy. Paseka - Praha-Litomyšl, 78 s.
Abstrakt Dějiny města, jeho stavební vývoj a obsáhlá kolekce historických fotografií.
Louda J. 2005. Česká menšinová škola ve Vrchlabí, In Příspěvky muzea Podkrkonoší v Trutnově 4, s. 79-89 a 5, s. 161-165.
Abstrakt Dějiny první české menšinové školy v okrese s výraznou německou většinou.
Louda J. 2004. Kaple s hrázděnou lodí v Klášterské Lhotě a Kunčicích nad Labem. In Příspěvky muzea Podkrkonoší v Trutnově 3, s. 66-73.
Abstrakt Dva příklady nepříliš častého užití lehké hrázděné konstrukce na lodích kaplí z počátku 20. století.
Louda J. 2003. JZD Klášterská Lhota. Fenomén JZD v životě pohraniční obce. In Příspěvky muzea Podkrkonoší v Trutnově 2, s. 16-26.
Abstrakt Sonda do dějin socialistického zemědělského družstevnictví na příkladu jedné menší dosídlené pohraniční obce.

 

 

 

 


 Skrýt nabídku