Přeskočit na obsah


Myslivost

Výkonem státní správy myslivosti dle § 57 odst. 5 zákona Parlamentu ČR č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, je na vlastním území národního parku pověřena Správa KRNAP. Přísluší jí působnost v rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Působnost krajských úřadů (§ 59 cit. zákona) dle § 57 odst. 5 a ústředního orgánu státní správy myslivosti dle § 57 odst. 1 cit. zákona vykonává Ministerstvo životního prostředí.

Na území KRNAP je vymezeno 5 vlastních honiteb: Prameny Mumlavy, Prameny Labe, Prameny Úpy, Rýchory I – Svoboda, Rýchory II – Babí, v ochranném pásmu národního parku (org. stát. správy myslivosti jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností) 1 vlastní honitba – Javorník.
U zbývajících nesouvislých pozemků v ochranném pásmu KRNAP, k nimž má právo hospodaření Správa KRNAP, byl potvrzen souhlas s přičleněním k místním honitbám, nebo Správa KRNAP vstoupila do honebního společenstva (HS Janovice – Rudník).

V roce 2005 byla vyhlášena oblast chovu jelena evropského – Krkonoše. Převážnou část tvoří honitby Správy KRNAP. Úspěšně probíhá spolupráce se sousedními správními orgány na obcích s rozšířenou působností na zpracování plánů chovu a lovu jelení zvěře na celém území národního parku i jeho ochranného pásma.
Z tohoto důvodu byl také ustanoven jelenářský sbor, který každoročně navrhuje plány lovu pro oblast chovu jelena evropského - Krkonoše a doporučení orgánům státní správy myslivosti k povolování výjimek lovu jelení zvěře pro honitby v ochranném pásmu NP nezahrnuté do oblasti chovu.

Obecně k vlastnímu výkonu práva myslivosti:
• Myslivost v KRNAP je podřízena jeho posláním, tj. dosažení rovnováhy mezi potřebami zvěře a zdravými ekosystémy (lesem).
• V každém roce je na základě normovaných a sčítaných stavů stanoven plán lovu pro režijní a pronajaté honitby.
• V zimním období lesníci pravidelně navštěvují krmná zařízení a přezimovací obůrky, kde je zvěři předkládáno seno, jadrné i dužnaté krmivo včetně speciální siláže. Vzhledem k velmi tuhým zimám a množství turistů, kteří se v zimě po horách pohybují, je zvěř prakticky odkázána na pomoc člověka. I přesto každým rokem dochází ke značným úhynům, zejména u srnčí zvěře, která hyne pod koly aut nebo je uštvána psy, jejichž majitelé jsou zcela bezohlední a nechají svoje miláčky volně pobíhat.
 Skrýt nabídku