Přeskočit na obsah


Myslivost

Zvěř je přirozenou součástí lesních ekosystémů a péče o ni patří k řádnému lesnickému managementu. Péči o zvěř zajišťuje na území Krkonoš Správa KRNAP a jejím cílem je vytvoření optimální rovnováhy mezi zvěří a únosností přírodního prostředí při zajištění optimální věkové a sociální struktury zvěře. Výsledkem jsou pak minimální škody způsobené zvěří na lesních porostech a ostatní vegetaci v lese i mimo něj.

Z hlediska škod na lesních porostech je v Krkonoších rozhodujícím druhem jelen lesní. Jeho početní stavy se pravidelně sledují a z výsledků sčítání vyplývá plán jejich redukce. Ke škodám dochází zejména v letním období, zimní škody téměř zmizely díky soustavě přezimovacích obůrek, kde je zvěř intenzivně přikrmována. V uplynulých letech přezimovalo v obůrkách přes 90 % jelení zvěře. Na mnoha místech jsou problémy s přemnožením černé zvěře (divokých prasat).

Jelení zvěř – jarní sčítané stavy

Rok Jelen Laň Kolouch Celkem
2007 124 175 118 417
2008 142 205 156 503
2009 167 225 134 526


Skrýt nabídku