Přeskočit na obsah


Nepotřebný nadbytečný majetek

Nabídka nepotřebného majetku: sestava zásobníku na pohonné hmoty a výdejního stojanu

Na úřední desce: 10. 10. 2017 ‐ 25. 10. 2017
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:


Skrýt nabídku