Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví).

Aktuální přehled omezení na cestách najdete také podrobně na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události
LC Zátiší Ručičky Harrachov 16. 11. – 20. 12. 2017 přibližování dřeva lanovkou lanovka křižuje cestu, omezení průchodu i průjezdu
Nová silnice Rezek 13. 11. 2017 – 30. 4. 2018 větrná kalamita průchod uzavřen, následky větrné kalamity
LC Exkursní Rezek 13. 11. – 20. 12. 2017 těžba a přibližování dřeva Průchod omezen, dbejte zvýšené opatrnosti.
LC Vídeńská Rezek 28. 10. 2017 – 31. 5. 2018 větrná kalamita průchod uzavřen, následky větrné kalamity
LC Jeřábník Rezek 26. 10. – 30. 11. 2017 těžba a přibližování dřeva omezení průchodu
LC Přes Vidlici Rezek 26. 10. – 30. 11. 2017 těžba a přibližování dřeva omezení průchodu
K vleku Krakonoš Špindlerův Mlýn 22. 9. – 30. 11. 2017 přibližování dřeva lanovkou průchod omezen, přibližování dřeva lanovkou a pohyb vyvážecí soupravy
LC Mlýnský vrch Černý Důl 15. – 23. 11. 2017 oprava komunikace omezený průjezd vozidel

Kavinova cesta

(od kapličky v Obřím dole do Obřího sedla)

Pec pod Sněžkou 1. 11. 2017 – 31. 5. 2018 následky větrné kalamity cesta je uzavřena, hrozí samovolný pád nakloněných stromů – riziko ohrožení života
Chodník Biskupský II Pec pod Sněžkou 6. 10. 2017 – 31. 5. 2018 popadané stromy Chodník uzavřen z důvodu větrné kalamity – popadané stromy, vývraty

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu (od 1. prosince do 15. května):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu
Bílá voda křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole
Vysoký břeh křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice
Ke Krakonošově strouze křižovatka s Assmannovou cestou Bedřichov „U Kamenného mostu“
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka
Hromovka – Michlův Mlýn křižovatka Hromovka „U kuny“ Nad Michlovým Mlýnem okraj lesa
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka s žlutou turistickou cestou
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a zadním Žalý
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do D. Dvora v místě zvaném „U Buku“
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora

 Skrýt nabídku