Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví).

Aktuální přehled omezení na cestách najdete také podrobně na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události
Famberka Harrachov 13.–30. 9. 2017 přibližování dřeva lanovkou lanovka křižuje cestu, omezení průchodu i průjezdu, dbejte pokynů obsluhy
Jeřábník Rezek 29. 8. – 15. 9. 2017 těžba dřeva dbejte pokynů  personálu
K Janovce Rezek 17. 8. – 30. 9. 2017 těžba dřeva dbejte pokynů personálu provádějící těžbu a přibližování
Chodník Horní Mísečky – Jestřabí boudy Rezek 10. 8. – 31. 10. 2018 rekonstrukce povrchu chodníku průchod pro pěší se zvýšenou opatrností
LC Dřevařská Špindlerův Mlýn 11. 9. – 15. 10. 2017 těžba a přibližování dřeva po vyznačeném úseku bude jezdit vyvážecí souprava
LC České návrší Špindlerův Mlýn 3.–25. 9. 2017 přibližování dřeva lanovkou přibližování dřeva lanovkou a  vyvážecí soupravou
LC Davidova Špindlerův Mlýn 18. 7. – 20. 9. 2017 přibližování dřeva potahem průchod omezen
Hermannova cesta Horní Maršov 3.–30. 9. 2017 těžba a přibližování dřeva Na trase bude lanovková technologie a pohyb vyvážečky. Dbejte pokynů obsluhy
Diamant Krausovky Horní Maršov 1.–30. 9. 2017 přibližování dřeva Lanovková technologie na cestě. Pohyb vyvážecí soupravy. Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů personálu.
VT Aichelburg Horní Maršov 1.–30. 9. 2017 těžba a lanovkové přibližování dříví Dbejte pokynů personálu

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu (od 1. prosince do 15. května):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu
Bílá voda křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole
Vysoký břeh křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice
Ke Krakonošově strouze křižovatka s Assmannovou cestou Bedřichov „U Kamenného mostu“
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka
Hromovka – Michlův Mlýn křižovatka Hromovka „U kuny“ Nad Michlovým Mlýnem okraj lesa
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka s žlutou turistickou cestou
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a zadním Žalý
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do D. Dvora v místě zvaném „U Buku“
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora

 Skrýt nabídku