Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví).

Aktuální přehled omezení na cestách najdete také podrobně na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události
Chodník kaplička v Obřím dole – Obří bouda Pec pod Sněžkou 12. 4. – 31. 5. 2017 most u trkače v havarijním stavu Mostek u trkače v havarijním stavu - zlomený nosník, dbejte zvýšené opatrnosti.
Vlčí cesta Rezek 21. 3. – 31. 5. 2017 těžba a přibližování dřeva průchod omezen
Okružní cesta Rezek 21. 3. – 31. 5. 2017 těžba a přibližování dřeva průchod omezen
LC Na Starou horu Horní Maršov 2.–5. 5. 2017 Oprava komunikace Oprava asfaltové komunikace. průjezd zakázán. Pro pěší se zvýšenou opatrností.
LC Žacléřská Horní Maršov 13. 4. – 30. 6. 2017 Těžba a přibližování dřeva lanovkou omezení průchodu a průjezdu po cestě z důvodu těžby a přibližování dříví lanovkou, dbejte pokynů personálu
Chodník Hadí Horní Maršov 13. 4. – 30. 6. 2017 Těžba a přibližování dřeva lanovkou omezení průchodu a průjezdu po cestě z důvodu těžby a přibližování dříví lanovkou, dbejte pokynů personálu
Rýchorská cesta Horní Maršov 6. 4. – 31. 5. 2017 přibližování a těžba dříví Omezený průchod z důvodu přibližování a těžby dříví.
Mánkova cesta Horní Maršov 6. 4. – 31. 5. 2017 přibližování a těžba dříví Omezený průchod z důvodu přibližování a těžby dříví.
LC Raisova 1 Horní Maršov 30. 3. – 15. 5. 2017 těžba a přibližování dřeva Omezení z důvodu těžby a přibližování dříví
LC Raisova spojka Horní Maršov 30. 3. – 15. 5. 2017 těžba a přibližování dřeva Omezený průchod z důvodu přibližování a těžby dříví.
Emmina cesta Horní Maršov 23. 3. – 31. 5. 2017 těžba a přibližování dřeva omezení průchodu po cestě z důvodu těžby a přibližování dříví, dbejte pokynů personálu
LC Prostřední hřeben Horní Maršov 23. 3. – 15. 4. 2017 lanovkové přibližování dříví omezení průchodu z důvodu lanovkového přibližování dříví, dbejte pokynů personálu
LC Zámecká spojka Horní Maršov 23. 3. – 30. 4. 2017 těžba a přibližování dřeva omezení průchodu po cestě z důvodu těžby a přibližování dříví, dbejte pokynů personálu
LC Bednářova cesta Horní Maršov 23. 3. – 30. 4. 2017 těžba a přibližování dřeva omezení průchodu po cestě z důvodu těžby a přibližování dříví, dbejte pokynů personálu
Lesní ulice Horní Maršov 29. 3. – 13. 4. 2017 přibližování dříví lanovkou omezení průchodu a průjezdu z důvodu těžby a přibližování dříví

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu (od 1. prosince do 15. května):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu
Bílá voda křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole
Vysoký břeh křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice
Ke Krakonošově strouze křižovatka s Assmannovou cestou Bedřichov „U Kamenného mostu“
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka
Hromovka – Michlův Mlýn křižovatka Hromovka „U kuny“ Nad Michlovým Mlýnem okraj lesa
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka s žlutou turistickou cestou
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a zadním Žalý
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do D. Dvora v místě zvaném „U Buku“
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora


Skrýt nabídku