Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví).

Aktuální přehled omezení na cestách najdete také podrobně na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události
K Janovce Rezek 17. 8. – 30. 9. 2017 těžba dřeva dbejte pokynů personálu provádějící těžbu a přibližování
Chodník Horní Mísečky – Jestřabí boudy Rezek 10. 8. – 31. 10. 2018 rekonstrukce povrchu chodníku průchod pro pěší se zvýšenou opatrností
LC Černý potok Rezek 3. 7. – 31. 8. 2017 těžba a přibližování dřeva, odvoz průchod omezen
Nová silnice Rezek 3. 7. – 31. 8. 2017 těžba a přibližování dřeva, odvoz průchod omezen
Chodník Petrovka – Moravská Bouda Špindlerův Mlýn 21.– 23. 8. 2017 oprava na komunikaci zakázaný průjezd vozidel, omezený průchod
LC Klínovky Špindlerův Mlýn 14.– 31. 8. 2017 oprava cesty Omezený průjezd vozidel po dohodě s prováděcí firmou, průchod turistů se zvýšenou opatrností.
LC Davidova Špindlerův Mlýn 18. 7. – 20. 9. 2017 přibližování dřeva potahem průchod omezen
LC Konfiskáty Černý Důl 14.– 31. 8. 2017 oprava cesty Omezený průjezd vozidel, práce na komunikaci.
LC Pod Černou horou I. Černý Důl 14.– 31. 8. 2017 oprava cesty Omezený průjezd vozidel, práce na komunikaci.
LC Šnajdrovka Černý Důl 8.– 31. 8. 2017 oprava cesty omezený průjezd vozidel, opravy na komunikaci
LC Černohorská Černý Důl 8.– 25. 8. 2017 oprava cesty omezený průjezd pro vozidla, práce na komunikaci
Pacák – Struhadla Černý Důl 2. – 20. 8. 2017 těžba a přibližování dřeva lanovkou omezení průchodu, vstup na vlastní nebezpečí
LC Diamant Horní Maršov 24. 7. – 31. 8. 2017 oprava cesty průchod a průjezd omezen, vstup na vlastní nebezpečí
LC Černá paseka Horní Maršov 24. 7. – 31. 8. 2017 oprava cesty omezení průchodu a průjezdu, vstup na vlastní nebezpečí
LC Lysečinská Horní Maršov 18. 7. – 20. 8. 2017 těžba, přibližování dřeva omezení průchodu a průjezdu z důvodu těžby a přibližování dříví

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu (od 1. prosince do 15. května):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu
Bílá voda křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole
Vysoký břeh křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice
Ke Krakonošově strouze křižovatka s Assmannovou cestou Bedřichov „U Kamenného mostu“
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka
Hromovka – Michlův Mlýn křižovatka Hromovka „U kuny“ Nad Michlovým Mlýnem okraj lesa
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka s žlutou turistickou cestou
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a zadním Žalý
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do D. Dvora v místě zvaném „U Buku“
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora

 Skrýt nabídku