Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví).

Aktuální přehled omezení na cestách najdete také podrobně na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události
Krakonošova snídaně – U Čtyř pánů
(modře značená turistická cesta)
Harrachov 1. 10.–31. 10. 2016 přibližování dřeva úplná uzavírka cesty! nebezpečí úrazu, lanovka křižuje cestu
Rovinka – chata Tereza Rezek 27. 9.–31. 10. 2016 těžba a přibližování dřeva omezení průchodu
žlutá na Úbočí Žalého Rezek 28. 8.–31. 10. 2016 těžba a přibližování dřeva omezení průchodu
LC Žalý Špindlerův Mlýn 12. 8.–17. 10. 2016 těžba dřeva a  údržba cest Výřez příkopů a krajnic, těžba a přibližování dřeva
LC Velbloudka Špindlerův Mlýn 12. 8.–17. 10. 2016 těžba a přibližování dřeva cesta částečně neprůjezdná
LC U vodojemu Černý Důl 11. 10.–23. 10. 2016 těžba a přibližování dřeva těžba a přibližování dřeva lanovkou
VT Aichelburg Horní Maršov 19. 4.–31. 10. 2016 těžba kůrovcového dříví průchod omezen z důvodu těžby dříví - dbejte pokynů personálu - dbejte zvýšené opatrnosti
Nad Ozónem Horní Maršov 7. 9.–10. 10. 2016 těžba harvestor + přibližování omezení průchodu a průjezdu kvůli těžbě a přibližování dříví - pohyb lesní techniky na cestě
Obří důl Pec pod Sněžkou 18. 10.–31. 10. 2016 Přibližování dříví Omezení průchodu - pohyb vyvážecíh prostředků po komunikaci. Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů obsluhy.
LC Nad Krakonošem Pec pod Sněžkou 11. 10.–31. 10. 2016 oprava propustu na lesní cestě od pondělí 17.10.2016 bude uvedený úsek zcela uzavřen pro průjezd, pěší se zvýšenou opatrností na vlastní nebezpečí
Modrý důl Pec pod Sněžkou 28. 9.–20.10. 2016 lanovkové přibližování Omezení průchodu - lanovkové přibližování dříví, dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů obsluhy.
Chodník Biskupa Doubravy Pec pod Sněžkou 27. 9.–31.12. 2016 propadlý dřevěný most uzavřený chodník Biskupa Doubravy mezi cestou na Jelenku a Lvím dolem

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu (od 1. prosince do 15. května):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu
Bílá voda křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole
Vysoký břeh křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice
Ke Krakonošově strouze křižovatka s Assmannovou cestou Bedřichov „U Kamenného mostu“
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka
Hromovka – Michlův Mlýn křižovatka Hromovka „U kuny“ Nad Michlovým Mlýnem okraj lesa
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka s žlutou turistickou cestou
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a zadním Žalý
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do D. Dvora v místě zvaném „U Buku“
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora


Skrýt nabídku