Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví).

Aktuální přehled omezení na cestách najdete také podrobně na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události
Dvoračky – Ručičky Harrachov 16. 9.–30. 9. 2016 těžba a přibližování dřeva omezení průchodu – lanovka křižuje cestu, dbejte pokynů obsluhy
žlutá na Úbočí Žalého Rezek 28. 8.–30. 9. 2016 těžba a přibližování dřeva omezení průchodu
Okružní cesta Rezek 28. 8.–30. 9. 2016 těžba a přibližování dřeva omezení průchodu
Vlčí cesta Rezek 28. 8.–30. 9. 2016 těžba a přibližování dřeva omezení průchodu
LC Mechovinec Rezek 28. 8.–30. 9. 2016 těžba a přibližování dřeva omezení průchodu
Nad Kotelskou loukou Rezek 16. 5.–20. 9. 2016 těžba a přibližování dřeva omezení průchodu
LC České návrší Špindlerův Mlýn 20. 8.–15. 9. 2016 těžba a přibližování dřeva přibližování dřeva lanovkou
LC Žalý Špindlerův Mlýn 12. 8.–17. 10. 2016 těžba dřeva a  údržba cest Výřez příkopů a krajnic, těžba a přibližování dřeva
LC Velbloudka Špindlerův Mlýn 12. 8.–17. 10. 2016 těžba a přibližování dřeva cesta částečně neprůjezdná
LC Suchý důl Horní Maršov 12. 9.–30. 9. 2016 Oprava propustku Oprava propustku z důvodu havárie. Průjezd možný po dohodě s prováděcí firmou. Pěší se zvýšenou opatrností.
VT Aichelburg Horní Maršov 19. 4.–31. 10. 2016 těžba kůrovcového dříví průchod omezen z důvodu těžby dříví - dbejte pokynů personálu - dbejte zvýšené opatrnosti
Nad Ozónem Horní Maršov 7. 9.–10. 10. 2016 těžba harvestor + přibližování omezení průchodu a průjezdu kvůli těžbě a přibližování dříví - pohyb lesní techniky na cestě
LC Richtrovky - Výrovka Pec pod Sněžkou 31. 8.–30. 9. 2016 provádění výhyben omezen průjezd se zvýšenou opatrností, na komunikaci se pohybuje stavební mechanizace
LC Žlutá Pec pod Sněžkou 24. 8.–10. 9. 2016 oprava komunikace Průjezd i průchod možný se zvýšenou opatrností (na vlastní zodpovědnost).
Obří důl Pec pod Sněžkou 23. 8.–15. 9. 2016 lanovkové přibližování dříví omezení průchodu - pohyb vyvážecích prostředků, dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů obsluhy

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu (od 1. prosince do 15. května):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu
Bílá voda křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole
Vysoký břeh křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice
Ke Krakonošově strouze křižovatka s Assmannovou cestou Bedřichov „U Kamenného mostu“
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka
Hromovka – Michlův Mlýn křižovatka Hromovka „U kuny“ Nad Michlovým Mlýnem okraj lesa
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka s žlutou turistickou cestou
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a zadním Žalý
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do D. Dvora v místě zvaném „U Buku“
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora


Skrýt nabídku