Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví).

Aktuální přehled omezení na cestách najdete také podrobně na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události
Nad Kotelskou loukou Rezek 16. 5.–15. 7. 2016 těžba a přibližování dříví průchod omezen z důvodů těžby a přibližování dřeva
Janova cesta Rezek 25. 4.–30. 6. 2016 těžba a přibližování dřeva omezený průchod
Vlčí cesta Rezek 18. 4.–30. 6. 2016 těžba dřeva, přibližování dřeva nutná zvýšená opatrnost
Michlův Mlýn – Klausberk Špindlerův Mlýn 8. 5.–30. 5. 2016 těžba a přibližování dřeva nutná zvýšená opatrnost
Harrachova cesta Špindlerův Mlýn 5. 5.–31. 7. 2016 lanovkové přibližování dřeva nutná zvýšená opatrnost
LC Žalý Špindlerův Mlýn 3. 5.–31. 7. 2016 těžba a přibližování dřeva omezení průchodu
Chodník Velveta Špindlerův Mlýn 2. 5.–30. 5. 2016 těžba a přibližování dřeva omezení průchodu
LC Velbloudka Špindlerův Mlýn 5. 2.–31. 7. 2016 těžba a přibližování dřeva omezení průjezdu
LC Pod Růžohorky Černý Důl 23. 5.–15. 7. 2016 oprava cesty cesta uzavřena, pěší se zvýšenou opatrností
LC Na Pláni Černý Důl 14. 6.–15. 7. 2016 oprava cesty omezený průjezd dle dohody s prováděcí firmou
LC Černodolská Černý Důl 14. 6.–7. 7. 2016 oprava cesty omezený průjezd - pouze po dohodě s prováděcí firmou
LC Modrý důl Pec pod Sněžkou 19. 5.–15. 7. 2016 oprava cesty esta zcela uzavřena, po dohodě s prováděcí firmou, průjezd možný.
LC Portášky – Růžohorky Pec pod Sněžkou 19. 5.–15. 7. 2016 oprava cesty se zvýšenou opatrností průjezd možný
LC Nad Haďákem Pec pod Sněžkou 16. 5.–15. 7. 2016 oprava cesty cesta průjezdná se zvýšenou opatrností
LC Nad Voborníkem Pec pod Sněžkou 16. 5.–15. 7. 2016 oprava cesty cesta průjezdná se zvýšenou opatrností
LC Emina cesta Pec pod Sněžkou 16. 5.–15. 7. 2016 oprava cesty esta uzavřena z důvodu opravy nátrže, průjezd zakázán, pěší se zvýšenou opatrností
LC Jelení louky Pec pod Sněžkou 16. 5.–30. 6. 2016 oprava cesty cesta není uzavřena, probíhají pouze opravné práce na cestě - omezení pohybu turistů
Naučná stezka Černohorská rašelina Horní Maršov 21. 6.–4. 7. 2016 oprava chodníku probíhají opravy havarijního stavu povalu – průchod možný se zvýšenou opatrností a na vlastní nebezpečí
LC Vápenka – Cestník Horní Maršov 14. 6.–25. 6. 2016 těžba harvestorem omezen průchod a průjezd z důvodu těžby a přibližování dříví, dbejte pokynů personálu
LC K Lysečinské boudě Horní Maršov 19. 5.–15. 7. 2016 oprava cesty se zvýšenou opatrností průjezd možný
LC Rýchory II Horní Maršov 16. 5.–30. 6. 2016 oprava cesty se zvýšenou opatrností průjezd možný
LC Hraniční 18 Horní Maršov 16. 5.–30. 6. 2016 oprava cesty se zvýšenou opatrností průjezd možný
Ch. Rýchorská bouda – Horní Maršov Horní Maršov 16. 5.–30. 6. 2016 oprava chodníku se zvýšenou opatrností průjezd možný
VT Aichelburg Horní Maršov 19. 4.–31. 10. 2016 těžba kůrovcového dříví průchod omezen z důvodu těžby dříví - dbejte pokynů personálu - dbejte zvýšené opatrnosti

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu (od 1. prosince do 15. května):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu
Bílá voda křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole
Vysoký břeh křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice
Ke Krakonošově strouze křižovatka s Assmannovou cestou Bedřichov „U Kamenného mostu“
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka
Hromovka – Michlův Mlýn křižovatka Hromovka „U kuny“ Nad Michlovým Mlýnem okraj lesa
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka s žlutou turistickou cestou
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a zadním Žalý
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do D. Dvora v místě zvaném „U Buku“
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora


Skrýt nabídku