Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví).

Aktuální přehled omezení na cestách najdete také podrobně na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události
Harrachovka Harrachov 2. 6. – 30. 6. 2017 přibližování dřeva Omezení průchodu, přibližování dřeva vyvážecí soupravou
LC České návrší Špindlerův Mlýn 26. 6. – 30. 7. 2017 Přibližování dřeva lanovkou omezený průchod + velmi omezený průjezd !
LC Nad Tabulovkami Špindlerův Mlýn 15. 6. – 15. 7. 2017   průchod omezen,dbejte pokynů obsluhy
LC Modřínová Špindlerův Mlýn 8. 6. – 30. 6. 2017 přibližování dřeva potahem průchod omezen,dbejte pokynů obsluhy
Harrachova cesta Špindlerův Mlýn 18. 5. – 15. 7. 2017 přibližování dřeva lanovkou přibližování dřeva lanovkou a vyvážecí soupravou
LC Žalý Špindlerův Mlýn 14. 5. – 30. 6. 2017 těžba a přibližovávi dřeva těžba a přibližovávi dřeva – přejezdy lanovky, vyvážecí a odvozní soupravy
LC Velbloudka Špindlerův Mlýn 16. 5. – 30. 6. 2017 těžba a přibližovávi dřeva těžba a přibližovávi dřeva – přejezdy lanovky, vyvážecí a odvozní soupravy
Harrachova cesta Špindlerův Mlýn 6. 5. – 15. 6. 2017 přibližování dřeva lanovkou přibližování dřeva lanovkou a vyvážecí soupravou
LC Žacléřská Horní Maršov 13. 4. – 30. 6. 2017 Těžba a přibližování dřeva lanovkou omezení průchodu a průjezdu po cestě z důvodu těžby a přibližování dříví lanovkou, dbejte pokynů personálu
Chodník Hadí Horní Maršov 13. 4. – 30. 6. 2017 Těžba a přibližování dřeva lanovkou omezení průchodu a průjezdu po cestě z důvodu těžby a přibližování dříví lanovkou, dbejte pokynů personálu
LC Řehákova Pec pod Sněžkou 22. 6. – 10. 7. 2017 lanovkové přibližování dřeva omezení pohybu z důvodu lanovkového přibližování dřeva a pohybu vyvážecí techniky. Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů obsluhy.
Turustický chodník Korsovní Pec pod Sněžkou 22. 6. – 10. 7. 2017 lanovkové přibližování dřeva Přes chodník povede trasa lanovky. Obchůzná trasa bude v terénu vyznačena okolo Chaty Orlík a dále po asfaltové komunikaci směrem na Javorské boudy.
Chodník Javoří (v úseku Javoří Mlýn–vyústění na asfaltovou komunikaci k Červenokostelecké boudě) Pec pod Sněžkou 14. 6. – 30. 6. 2017 lanovkové přibližování dříví Cesta bude po celou dobu neprůchodná! Zpracování vývratů a kůrovcem napadených stromů lanovkovou technologií v těžko přístupném terénu na úbočí Javoru a pohyb vyvážecí techniky. Lanovka bude umístněna přímo na cestě.

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu (od 1. prosince do 15. května):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu
Bílá voda křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce křižovatka od mostu přes Bílou vodu na Harrachovce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole
Vysoký břeh křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice
Ke Krakonošově strouze křižovatka s Assmannovou cestou Bedřichov „U Kamenného mostu“
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka
Hromovka – Michlův Mlýn křižovatka Hromovka „U kuny“ Nad Michlovým Mlýnem okraj lesa
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka s žlutou turistickou cestou
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a zadním Žalý
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do D. Dvora v místě zvaném „U Buku“
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora


Skrýt nabídku