Přeskočit na obsah


Partner Krkonošského národního parku

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001066

Popis projektu:

Krkonoše jsou jednou z nejcennějších částí obou států. Pro péči o tento cenný ekosystém byly zřízeny Krkonošský národní park/Karkonoski Park Narodowy. Na mezinárodní úrovni je území klasifikováno jako Bilaterální biosférická rezervace UNESCO a lokalita soustavy Natura 2000. Obě instituce dlouhodobě široce spolupracují. Problém, který se však nedaří řešit pouze z úrovně partnerů, je neskutečně velké množství odpadků zanechaných návštěvníky v přírodě národního parku.
Projekt chce vytvořit síť spolupracujících subjektů, které se aktivně zapojí do řešení problému ohrožujícího ekosystém Krkonoš. Kromě akcí zaměřených přímo na odpadky (úklidové akce, informační kampaň, multimediální hra atd.) je však nutná i prevence tohoto negativního fenoménu. Jako nejúčinnější se jeví dlouhodobá výchova a osvěta. K tomuto účelu proškolíme externí lektory aktivně nabízející přednášky, komentované prohlídky či výpomoc s organizováním akcí. Oba partneři mají vlastní komunikační nástroj k předávání informacím veřejnosti, kterými jsou měsíčník Krkonoše-Jizerské hory resp. čtvrtletník Karkonosze. Oba tyto nástroje budou podpořeny, aby mohli i nadále aktivně přinášet informace o problematice ochrany přírody KRNAP/KPN.
Cílem našeho projektu je proto připomenout celé široké veřejnosti, proč jsou Krkonoše tak vzácné. Ochrana přírody se totiž často potýká s nepochopením, že stanovená omezení nemají za cíl někoho poškodit, ale jsou tu pro skutečnou ochranu jedinečné přírody.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení 1. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení 31. 3. 2020

Celkové náklady na projekt činí 351 946 €. Projekt je podpořen prostředky z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.Skrýt nabídku