Přeskočit na obsah


Péče o dřeviny rostoucí mimo les

Ochrana dřevin rostoucích mimo les a péče o ně podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Dřevina rostoucí mimo les je podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.

Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (např. památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin) nebo ochrana podle zvláštních předpisů (např. zákona o rostlinolékařské péči, zákon o hnojivech, zákon o ochraně práv k odrůdám apod.)

Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností vlastníků (dřevina patří vlastníkovi pozemku, na kterém roste, bez ohledu na to, kdo ji sázel). Pouze při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.

Poškození dřevin je přestupkem či správním deliktem, za které lze fyzické osobě uložit pokutu až do výše 20.000,- Kč (za skupinu dřevin až 100.000,- Kč), fyzické osobě podnikající či právnické osobě pokutu do výše 1.000.000,- Kč.

Zásady řezu listnatých stromů ke stažení zde (pdf 923 kB)

Zásady ochrany stromů na staveništi ke stažení zde (pdf 867 kB)

Zásady výsadby stromů ke stažení zde (pdf 1,29 MB)

Péče o staré stromy v urbanizovaném prostředí ke stažení zde (pdf 5,36 MB)


Nebezpečí razantního ořezu dřevin

– ořezem (a zvláště tak razantním, při kterém je prakticky odříznuta celá koruna) se stromům značně snižuje listová plocha, kterou potřebují, aby si vytvořily dostatečné množství živin. Strom sice po ořezu poměrně rychle „omladí“, vyrazí spoustu mladých výhonů s listy, které jsou mnohdy větší než listy, které na stromě rostly doposud,

– strom nevyživí všechny části svého těla a dochází k odumírání kořenů – i těch, které kotví dřevinu v zemi,

– strom je náchylnější ke vzniku dutin, hniloby a napadení houbovými chorobami.

 

Zde si můžete prohlédnout příklady nesprávně ošetřených stromů

Zde si můžete prohlédnout příklady správně ošetřených stromů
Skrýt nabídku