Přeskočit na obsah


Plošné zastoupení typů vývoje lesa dle LHP

TVL Název Harrachov Vrchlabí Maršov Celkem %
ha ha ha ha
11 Extrémní stanoviště 226,38 123,79 174,88 525,05 1,54
31 Kleč 666,12 1 501,43 760,51 2 928,06 8,61
32 Vrchoviště 75,42 127,52 37,60 240,54 0,71
33 Vysokohorská smrčina 291,21 911,10 830,29 2 032,6 5,98
287 Olšiny a jaseniny 9,87 24,68 37,12 71,67 0,21
501 Exponované – živné JD – BK 342,58 72,62 309,58 724,78 2,13
502 Exponované – kyselé JD – BK 199,58 47,29 48,52 295,39 0,87
521 Kyselé JD – BK 238,13 429,43 140,28 807,84 2,38
522 Kyselé SM – BK 3 155,00 3 506,37 3 013,17 9 674,54 28,46
541 Živné JD – BK 255,34 751,55 948,45 1 955,34 5,75
542 Živné SM – BK 549,74 359,31 1 209,16 2 118,21 6,23
701 Exponované – kyselé SM – BK 1 826,92 2 031,67 1 589,91 5 448,5 16,03
702 Exponované – svěží SM – BK 787,14 643,19 441,72 1 872,05 5,51
721 Kyselé SM 399,31 1 152,31 1 609,46 3 161,08 9,30
741 Svěží SM 138,42 108,39 179,25 426,06 1,25
761 Zamokřené JD – SM 230,05 29,93 33,04 293,02 0,86
781 Zamokřené SM 649,77 363,39 401,33 1 414,49 4,16
Celkem   10 040,98 12 183,97 11 764,27 33 989,22 100,00


Skrýt nabídku