Přeskočit na obsah


Přednášky

 • Krkonošský národní park a jeho zajímavosti (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – vznik Krkonoš, mrazové jevy, vegetační stupně, základy z ochrany přírody, květeny, zvířeny, lesů
 • Zvířena Krkonoš (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – vyhynulé, přemnožené druhy, zvířena dle vegetačních stupňů, zvířena vod a podzemí
 • Krkonoše v zimě (4.–9. třída ZŠ, SŠ) – sníh a led, sněhové laviny, lyžování v Krkonoších, klima Krkonoš, stopy po dobách ledových
 • Geomorfologický vývoj Krkonoš (6.–9. třída ZŠ, SŠ) – etapy geologického vývoje, ledovce, říční a ledovcová údolí, laviny, jeskyně, mrazové jevy, těžba nerostných surovin
 • Voda v Krkonoších a její podoby (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – hlavní toky, vodopády, ledovcová jezera, rašeliniště, povodně, péče o toky, sníh a led, květena a zvířena vod a okolí
 • Květena Krkonoš (4.–9. třída ZŠ, SŠ) – květena dle vegetačních výškových stupňů, rašeliniště, údržba horských luk, invazní rostliny
 • Krkonošské lesy (6.–9. třída ZŠ, SŠ) – lesy dle vegetačních výškových stupňů, les smíšený v porovnání s monokulturou, větrné a hmyzí kalamity v lese, hospodaření v lesích národního parku, způsoby těžby, ochrana lesa
 • Péče o faunu v KRNAP (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – vyhynulé, přemnožené druhy, péče o jednotlivé skupiny zvěře
 • Ptáci Krkonoš (4.–9. třída ZŠ, SŠ) – ptáci dle biotopů, ochrana ptactva, zvláštnosti ptačího těla, ptačí hlasy
 • Myslivost v Krkonoších (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – historie myslivosti, péče o zvěř, přezimovací obory, způsoby lovu, myslivecká etika, hlavní druhy zvěře; probíhá pouze v zimě!
 • Ochrana přírody v Krkonoších (6.–9. třída ZŠ, SŠ) – zóny NP, Natura 2000, turismus, sportovní aktivity v NP, stavby v NP
 • K čemu jsou dobré lišejníky (5.–9. třída ZŠ, SŠ) – základy biologie a ekologie lišejníků, využití lišejníků člověkem
 • Krkonoše z ptačí perspektivy (4.–9. třída ZŠ, SŠ) – Krkonoše z letadla, ukázka geomorfologických tvarů, horská krajina a její zvláštnosti


 Skrýt nabídku