Přeskočit na obsah


Exkurze a programy chvíli v KCEV Krtek a chvíli v přírodě

 • Voda v Krkonoších a její podoby (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – prezentace (hlavní toky, vodopády, ledovcová jezera, rašeliniště, povodně, péče o toky, sníh a led, květena a zvířena vod a okolí) + tematické hry a pracovní listy, vycházka k Labi s pozorováním skorce vodního, leden až březen.
 • Květena Krkonoš (4.–9. třída ZŠ, SŠ) – prezentace (květena dle vegetačních výškových stupňů, rašeliniště, údržba horských luk, invazní rostliny) + tematická hra, exkurze do zahrady s ohroženými rostlinami KRNAP, duben až červen.
 • Zvířena Krkonoš (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – prezentace (vyhynulé, přemnožené druhy, zvířena dle vegetačních výškových stupňů) + tematické hry a pracovní listy, exkurze do záchranné stanice s poraněnými zvířaty.
 • Péče o faunu v KRNAP (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – prezentace (péče o jednotlivé skupiny zvěře) + tematické hry a pracovní listy, exkurze do záchranné stanice s poraněnými zvířaty.
 • Ptáci Krkonoš (4.–9. třída ZŠ, SŠ) – prezentace (ptáci dle biotopů, ochrana ptactva, specifika ptačího těla, ptačí hlasy) + tematické hry a pracovní listy, vycházka s pozorováním ptáků v zámeckém parku, duben až květen.
 • Skorec vodní, zpívající potápěč (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – prezentace o skorci, vycházka k Labi s pozorováním skorce vodního, leden až březen.
 • Stromy v KRNAP a stromy vrchlabského zámeckého parku (4.–9. třída ZŠ, SŠ) – prezentace (krkonošské lesy) + vycházka do zámeckého parku, tematické hry, duben až listopad.
 • Žij s rozumem (4.–9. třída ZŠ, SŠ) – šetrný spotřebitel, třídění a recyklace, ekoznačky, pracovní listy a aktivity.
 • Myslivost v KRNAP (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – prezentace, pracovní listy a aktivity, exkurze do chovné obory, ukázky kůží, lebek, leden až únor.
 • Jak se žije ježkům (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – prezentace, pracovní listy, exkurze za ježky do útulku, říjen až březen.
   

Exkurze a programy chvíli v KCEV Krtek a chvíli v přírodě
Skrýt nabídku