Přeskočit na obsah


Pronájmy nabídky

Aktuální nabídka pronájmů.

Výzva k podání nabídky na pronájem části pozemku: v k.ú. Harrachov, u křižovatky tur. cest Ručičky

Na úřední desce: 14. 03. 2018 ‐ 28. 03. 2018
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu vyhlašuje, v souladu s § 27, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 14. 3. 2018 výzvu na podání nabídky na pronájem níže uvedené části pozemkové parcely na dobu maximálně 8 let:


Skrýt nabídku