Přeskočit na obsah


Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNAP

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005869

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na revitalizaci mokřadů na vybraných plochách území Krkonošského národního parku. Záměrem je vypracování materiálu, který umožní detekovat plochy poškozených mokřadních ekosystémů pro revitalizace. Dále bude navržen postup jejich obnovy a nastaven dlouhodobý monitoring. Finálním výstupem bude realizace vlastních obnovných opatření. Projekt je zaměřen na obnovu rašelinišť, rašelinných a podmáčených lesních společenstev.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022


Celkové náklady projektu činí 19 356 068 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.Skrýt nabídku