Přeskočit na obsah


Rybářství

Jde o agendu menšího rozsahu. Správa KRNAP vykonává státní správu rybářství na základě ustanovení § 78 odst. 8 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále zák. o ochraně přírody) a dle § 19 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, v platném znění.

O výkonu práva rybářství na území vlastního národního parku dle § 21 zák. o ochraně přírody rozhoduje orgán ochrany přírody. Toto právo uplatňuje Správa KRNAP ve třech rybářských revírech (Mumlava, Jizerka a Labe 40-41, s přítoky). Jedná se vesměs o vody pstruhové. Rybaření se provozuje na vodní nádrži Labská a řece Jizerce od soutoku s Cedronem (Dolní Štěpanice) až po hotel Skála (nad Vítkovicemi). Všechny přítoky jsou chovnými vodami.

Jako státní správa rybářství Správa KRNAP (pouze na území národního parku, nikoliv na území jeho ochranného pásma) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybářskou stráž (osoby s trvalým pobytem na území NP) a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti a projednává přestupky a správní delikty.
 Skrýt nabídku