Přeskočit na obsah


Segment typu porostu

STP Vrstva Výkon Název segmentu Charakteristika segmentu
0 1 Zalesnění Holina  
1 1 Prořezávka Kultura až mlazina Nehroubí, do cca 20 let
2 2 Probírka Tyčkovina Výč. tl. 7–12 cm, cca 20–39 let, začínající čištění kmene u SM
3 2 Probírka Tyčovina Výč. tl. 13–19 cm, cca 40–49 let, čištění kmene obvykle nad 2 m
4 3 Probírka Kmenovina nastávající Výč. tl. 20–27 cm, cca 50–90 let
5 3 Výběr Kmenovina dospělá Výč. tl. 28 cm +, cca 90 + let
6 1–3 Probírka Vícevrstevný porost
(v horní vrstvě kmenovina nastávající)
 
Dvě a více stromových vrstev, (pokud je v porostní skupině přítomna i horní stromová vrstva, tak ta musí být v růstové fázi nastávající kmenoviny)
7 1–3 Výběr Vícevrstevný porost
(v horní vrstvě kmenovina dospělá)
 
Dvě a více stromových vrstev (v porostní skupině musí být přítomna horní stromová vrstva v růstové fázi dospělé kmenoviny)
8 1–3 Výběr Zakrslé a vysokohorské smrčiny Minimálně horní stromová vrstva nebo více vrstev. Rozvolněný zápoj. Přechod mezi kosodřevinou a níže položenými lesy.
9 1–3 Prořezávka Porosty kosodřeviny Jedna nebo více stromových vrstev pro vylišení výsadeb kosodřeviny.
Index
x
 
  Bez zásahu Porost ponechaný samovolnému vývoji Bezzásahové porosty. Zásah fin „NE“. St. přirozenosti jiný než A, B
Index
y
 
  Bez zásahu Původní porosty Lesy původní, lesy přírodní, bezzásahové lesní porosty mimo I. zónu stupně přirozenosti A, B


Skrýt nabídku