Přeskočit na obsah


Soutěže pro školy

Školu hrou už prosazoval Jan Ámos Komenský před 400 lety. Věděl, že učení nebude mučení a bude děti bavit víc než nudné mentorování. Lektoři ekologické výchovy připravují každý rok několik soutěží pro různé cílové skupiny.
září –únor Krkonoše očima dětí
říjen Kaštaňák a Den stromů
březen–duben Soutěž pro mladé botaniky

• Krkonoše očima dětí
Výtvarná soutěž pro malé umělce vyhlašovaná vždy v září s ukončením po Novém roce už přes 35 let. Každý rok jsou vyhlášena 3 témata pro 5 kategorií:

  1. předškolní věk (do 6 let)
  2. žáci 1.–3. tříd (6–9 let),
  3. žáci 4.–6. tříd (9–12 let),
  4. žáci 7.–9. tříd (12–15 let),
  5. speciální zařazení bez omezení věku.

• Kaštaňák a Den stromů
Soutěž o nejkrásnějšího Kaštaňáka – postavičku nebo zvířátko z přírodnin. Zapojte svou fantazii a zkuste vytvořit postavičky např. z listů, korku, kukuřičného šustí, hlavičky z brambor, korálky z lesních plodů nebo lodičky ze dřeva. Vyhlášování soutěže je již tradičně součástí oslav Dne stromů.
Věkové kategorie:

  1. mateřské školy, 
  2. 6–10 let,
  3. 10–15 let

• Přírodovědná soutěž pro středoškoláky
Soutěž vyhlašovaná pravidelně každý rok pro žáky středních škol a gymnázií. Ročníky jsou vždy zaměřeny na jiné přírodní hodnoty Krkonošského národního parku. Dvacet nejlepších řešitelů dostane pozvánku na prestižní botanický nebo zoologický zhruba týdenní kurz vedený odborníky ze Správy KRNAP. Zkusit najít odpovědi na těžké otázky může samozřejmě kdokoliv.

Soutěže pro školy
Skrýt nabídku