Přeskočit na obsah


Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN II

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000088

Popis projektu:

Projekt vyplývá z neustálé potřeby zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků. Nutnost společných postupů při péči o Krkonoše vede oba partnery ke společné péči o odbornou přípravu, kvalifikaci a rozvoj zaměstnanců. Výměnné stáže a odborná školení v různých problematikách přenesou dobré zkušenosti z ochrany o přírodu. Významný prvkem projektu je zvyšování jazykových znalostí češtiny a polštiny.

Harmonogram projektu

Předpokládané datum zahájení 1. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení 30. 9. 2021

Celkové náklady na projekt činí 375 898 €. Projekt je podpořen prostředky z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.Skrýt nabídku