Přeskočit na obsah


Submontánní (podhorský) stupeň

Rozkládá se v krkonošském podhůří a na úpatí hor, mezi 400 až 800 m n. m. (50 % z celkové rozlohy Krkonoš). Původně ho pokrývaly listnaté lesy nebo smíšené horské pralesy. Obvyklými dřevinami jsou buk, javor, jasan, jeřáb, olše, vzácně i jedle. Většinu těchto lesů však člověk v průběhu kolonizace hor vytěžil a nahradil buď smrkovými monokulturami, nebo je přeměnil na louky, pastviny a pole. Zbytky listnatých nebo smíšených horských lesů se zachovaly v údolích kolem řek a potoků.Skrýt nabídku