Přeskočit na obsah


Krkonoše jsou MaGICLandscapes

Krkonoše jsou MaGICLandscapes
Datum: 25. 8. 2017
  | 
Kategorie: Tiskové zprávy
Správa Krkonošského národního parku řeší od 1. července 2017 tříletý mezinárodní projekt Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes (MaGICLandscapes).

Projekt je podpořen v rámci programu spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE a spolufinancován Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF). Správa KRNAP bude spolupracovat s vedoucím partnerem, Technickou univerzitou v Drážďanech, a dalšími 9 partnery z Německa, Rakouska, Itálie, Polska a České republiky.

Výstupem projektu v Krkonoších bude revize Územního systému ekologické stability (ÚSES) a zároveň vznikne studie hodnocení míry fragmentace krajiny. Na území Krkonoš pracují obě správy národních parků (KRNAP i KPN) na základě společné metodiky a tím pádem vznikne tzv. kostra ekologické stability. V praxi bude třeba lépe zajištěna průchodnost krajiny pro velké savce.

Klíčovým konceptem evropské agendy je zelená infrastruktura (ZI). Dle definice Evropské komise se jedná o „Strategicky plánovanou síť přírodních a polopřírodních oblastí s rozdílnými environmentálními prvky, jež byla navržena a pečuje se o ni s cílem poskytovat širokou škálu ekosystémových služeb. Zahrnuje zelené plochy (nebo modré plochy, jde-li o vodní ekosystémy) a jiné fyzické prvky v pevninských (včetně pobřežních) a mořských oblastech. Na pevnině se zelená infrastruktura může nacházet ve venkovských oblastech i v městském prostředí.“

Realizace projektu je rozdělena do tří základních částí s dílčími cíli:
1. Vymezení rámce a teoretických vazeb ZI, identifikace ZI prostřednictvím dálkového průzkumu Země a tvorba mapových výstupů;
2. Posouzení funkčnosti ZI v krajině a návrh vhodného managementu;
3. Tvorba strategií obnovy nebo vzniku prvků ZI jako nástroje pro podporu místního plánování.

Ekologickou síť v České republice tvoří Územní systém ekologické stability (ÚSES) i veškeré územní nástroje ochrany přírody, včetně zvláště chráněných území. Správa Krkonošského národního parku bude při realizaci aktivit úzce spolupracovat se dvěma projektovými partnery, Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., a Karkonoským Parkem Narodowým.

 

 

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny(zavináč)krnap.cz, www.krnap.cz

Ing. Irena Kholová, Ph.D., odborný pracovník, garant projektu
tel.: 733 677 401, e-mail: ihubalkova(zavináč)krnap.cz, www.krnap.cz
 

Skrýt nabídku