Přeskočit na obsah


Typ porostu

TP Název typu Charakteristika typu
1 Cílový zastoupení hlavních dřevin min. 75 % ze zastoupení ve stanovené cílové druhové skladbě, přítomnost alespoň 1 další dřeviny z cílové druhové skladby vtroušeně
2 Přechodný zastoupení hlavních dřevin min. 50 % ze zastoupení ve stanovené cílové druhové skladbě
3 Vzdálený nejsou splněna kritéria pro typ porostu přechodný
4 Nepůvodní porosty, tvořené geneticky nevhodnými nebo geneticky nepůvodními dřevinami, porosty fenotypové kategorie „D“
5 Pastevní historické pastevní plochy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

 

Plochy typů porostu

Typ porostu Název typu Harrachov Vrchlabí Maršov Celkem %
ha ha ha
1 Cílový 272,61 725,51 992,13 1 990,25 5,86
2 Přechodný 2 464,84 3 419,55 2 411,01 8 295,40 24,41
3 Vzdálený 7 149,58 7 715,40 8 166,75 23 031,73 67,76
4 Nepůvodní 126,08 268,93 179,68 574,69 1,69
5 Pastevní 27,87 54,58 14,70 97,15 0,29
Celkem   10 040,98 12 183,97 11 764,27 33 989,22 100,00


Skrýt nabídku