Přeskočit na obsah


Údaje katastru nemovitostí

Výměry druhů pozemků v ha dle LHC

LHC Druh pozemku
10 11 13 14 Celkem
Harrachov 10 196,8815 36,1821 1,2949 84,2795 10 318,6380
Vrchlabí 12 609,0189 57,1595 3,3590 193,6829 12 862,2203
Maršov 10 086,4269 40,1214 2,1416 222,3635 12 351,0534
Celkem KRNAP 32 902,3273 144,4630 19,7955 514,3259 35 531,9117

Přehled výměr v ha porostní půdy, bezlesí, jiných pozemků dle LHC zařazených v LHP

LHC Porostní půda Bezlesí Jiné pozemky PUPFL Ostatní pozemky Celkem
Harrachov 10 040,98 139,40 90,34 10 270,72 42,46 10 313,18
Vrchlabí 12 183,97 143,72 366,44 12 694,13 163,52 12 857,65
Maršov 11 764,27 258,15 109,79 12 132,21 216,44 12 348,65
Celkem KRNAP 33 989,22 541,27 566,57 35 097,06 422,42 35 519,48


Skrýt nabídku