Přeskočit na obsah


Úřední deska

Úřední deska Správy KRNAP

Hledáme zájemce o pracovní pozici: Průvodce Stezkou korunami stromů

Na úřední desce: 19. 09. 2016 ‐ 30. 09. 2016
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici průvodce Stezkou korunami stromů. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 30. 09. 2016.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: Konzervátor/ka sbírkových fondů

Na úřední desce: 01. 09. 2016 ‐ 07. 10. 2016
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – konzervátor/ka sbírkových fondů. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 7. 10. 2016.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: Hydrobiolog

Na úřední desce: 30. 08. 2016 ‐ 14. 10. 2016
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – hydrobiolog. Přihlášku je nutné doručit e-mailem, osobně nebo poštou na adresu organizace do 14. 10. 2016.

Výzva k podání nabídek: Pronájem nebytových prostor pro umístění depozitáře Krkonošského muzea

Na úřední desce: 11. 08. 2016 ‐ 30. 09. 2016
Kategorie: Úřední deska
Toto výběrové řízení je pořádáno s cílem vybrat vhodného pronajímatele prostor pro umístění depozitáře Krkonošského muzea ve Vrchlabí.
Příspěvek na údržbu trvalých travních porostů z programu péče o krajinu

Příspěvek na údržbu trvalých travních porostů z programu péče o krajinu

Na úřední desce: 01. 01. 2016 ‐ 31. 12. 2016
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu z Ministerstva životního prostředí.

Výzva vlastníkům honebním pozemků

Na úřední desce: 19. 05. 2014 ‐ 31. 12. 2016
Kategorie: Honitby
Správa Krkonošského národního parku, tímto vyzývá vlastníky při členěných honebních pozemků, kteří nemají se Správou Krkonošského národního parku uzavřeny dohody o přičlenění honebních pozemků, případně dohody o úhradě za užívání honebních pozemků, k uzavření písemných dohod podle konkrétních honiteb, kam byly jejich honební pozemky přičleněny.


Skrýt nabídku