Přeskočit na obsah


Úřední deska

Úřední deska Správy KRNAP

Nabídka nepotřebného majetku: Kolový traktor ZETOR

Na úřední desce: 20. 11. 2017 ‐ 11. 12. 2017
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Návrh opatření obecné povahy: povolení výjimky ze zákazu používat na území KRNAP zábav. pyrotechniku

Na úřední desce: 08. 11. 2017 ‐ 23. 12. 2017
Kategorie: Úřední deska
Opatření obecné povahy o povolení výjimky ze zákazu používat na území KRNAP zábavní pyrotechniku – oznámení o předložení návrhu k projednání a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Hledáme zájemce o pracovní pozici: archivář

Na úřední desce: 25. 10. 2017 ‐ 24. 11. 2017
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici archivář. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 24. 11. 2017.

Návrh opatření obecné povahy o stanovení dočasného zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP

Na úřední desce: 13. 10. 2017 ‐ 25. 11. 2017
Kategorie: Úřední deska
V zimním období z důvodu ochrany přezimující zvěře.
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Na úřední desce: 27. 03. 2017 ‐ 31. 12. 2017
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí


Skrýt nabídku