Přeskočit na obsah


Úřední deska

Úřední deska Správy KRNAP

Výzva k podání nabídek: Pronájem nebytových prostor pro umístění depozitáře Krkonošského muzea

Na úřední desce: 11. 08. 2016 ‐ 30. 09. 2016
Kategorie: Úřední deska
Toto výběrové řízení je pořádáno s cílem vybrat vhodného pronajímatele prostor pro umístění depozitáře Krkonošského muzea ve Vrchlabí.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: Specialista GIS a GNSS

Na úřední desce: 22. 06. 2016 ‐ 26. 08. 2016
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici Specialista GIS a GNSS. Přihlášku je nutné doručit e-mailem, osobně nebo poštou na adresu organizace do 26. 08. 2016
Příspěvek na údržbu trvalých travních porostů z programu péče o krajinu

Příspěvek na údržbu trvalých travních porostů z programu péče o krajinu

Na úřední desce: 01. 01. 2016 ‐ 31. 12. 2016
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu z Ministerstva životního prostředí.

Výzva vlastníkům honebním pozemků

Na úřední desce: 19. 05. 2014 ‐ 31. 12. 2016
Kategorie: Honitby
Správa Krkonošského národního parku, tímto vyzývá vlastníky při členěných honebních pozemků, kteří nemají se Správou Krkonošského národního parku uzavřeny dohody o přičlenění honebních pozemků, případně dohody o úhradě za užívání honebních pozemků, k uzavření písemných dohod podle konkrétních honiteb, kam byly jejich honební pozemky přičleněny.


Skrýt nabídku