Přeskočit na obsah


Úřední deska

Úřední deska Správy KRNAP

Hledáme zájemce o pracovní pozici: provozně ekonomický pracovník

Na úřední desce: 01. 01. 1000 ‐ 31. 12. 9999
Kategorie: Volná místa
Správa KRNAP přijme pracovníka na pozici provozně ekonomického pracovníka na dobu určitou. Nástup od 1. června 2016 do 30. září 2016. Pracoviště srub Zlaté návrší.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: Odborný pracovník odboru státní správy

Na úřední desce: 09. 05. 2016 ‐ 03. 06. 2016
Kategorie: Volná místa
Výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, se zaměřením na úsek vodního a odpadového hospodářství. Přihlášku je nutno doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 3.6.2016 do 12:00 hod.

Nabídka nepotřebného majetku: laserový dálkoměr a buňka

Na úřední desce: 27. 04. 2016 ‐ 31. 05. 2016
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19 odst.3 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:
Žádosti o finanční příspěvek na péči o louky z Programu péče o krajinu v roce 2016

Žádosti o finanční příspěvek na péči o louky z Programu péče o krajinu v roce 2016

Na úřední desce: 07. 04. 2016 ‐ 31. 05. 2016
Kategorie: Zemědělství
I v letošním roce bude možné zažádat o finanční příspěvek na péči o botanicky cenné travní porosty z Programu péče o krajinu. Příspěvek je možné obdržet na luční porosty o výměře 0,4 až 5 ha. Uzávěrka příjmu všech žádostí je 31. května.
Příspěvek na údržbu trvalých travních porostů z programu péče o krajinu

Příspěvek na údržbu trvalých travních porostů z programu péče o krajinu

Na úřední desce: 01. 01. 2016 ‐ 31. 12. 2016
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu z Ministerstva životního prostředí.

Výzva vlastníkům honebním pozemků

Na úřední desce: 19. 05. 2014 ‐ 31. 12. 2016
Kategorie: Honitby
Správa Krkonošského národního parku, tímto vyzývá vlastníky při členěných honebních pozemků, kteří nemají se Správou Krkonošského národního parku uzavřeny dohody o přičlenění honebních pozemků, případně dohody o úhradě za užívání honebních pozemků, k uzavření písemných dohod podle konkrétních honiteb, kam byly jejich honební pozemky přičleněny.


Skrýt nabídku