Přeskočit na obsah


Úřední deska

Úřední deska Správy KRNAP

Pacht luční enklávy Šímovy Chalupy, k.ú. Dolní Malá Úpa

Na úřední desce: 25. 04. 2016 ‐ 09. 05. 2016
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Výzva k podání nabídky na uzavření pachtovní smlouvy na pozemky luční enklávy Šímovy Chalupy, k.ú. Dolní Malá Úpa. Podrobná specifikace pozemků na enklávě je přesně uvedena v přílohách této výzvy.
Žádosti o finanční příspěvek na péči o louky z Programu péče o krajinu v roce 2016

Žádosti o finanční příspěvek na péči o louky z Programu péče o krajinu v roce 2016

Na úřední desce: 07. 04. 2016 ‐ 31. 05. 2016
Kategorie: Zemědělství
I v letošním roce bude možné zažádat o finanční příspěvek na péči o botanicky cenné travní porosty z Programu péče o krajinu. Příspěvek je možné obdržet na luční porosty o výměře 0,4 až 5 ha. Uzávěrka příjmu všech žádostí je 31. května.

OSM/Vá/02/2016 – Prodej nemovité věci v k.ú. Mladé Buky (do 31.3.2016)

Na úřední desce: 03. 03. 2016 ‐ 31. 03. 2016
Kategorie: Nepotřebný majetek
Informace:

OSM/Vá/1/2016 – Prodej nemovitých věcí v k.ú. Janské Lázně a Černá Hora (do 31.3.2016)

Na úřední desce: 03. 03. 2016 ‐ 31. 03. 2016
Kategorie: Nepotřebný majetek
Informace:

Hledáme zájemce o pracovní pozici: Účetní – vedoucí oddělení ekonomiky

Na úřední desce: 01. 03. 2016 ‐ 08. 04. 2016
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici účetní, vedoucí oddělení ekonomiky. Přihlášku je nutno doručit do 8. 4. 2016 do 12 hodin.
Příspěvek na údržbu trvalých travních porostů z programu péče o krajinu

Příspěvek na údržbu trvalých travních porostů z programu péče o krajinu

Na úřední desce: 01. 01. 2016 ‐ 31. 12. 2016
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu z Ministerstva životního prostředí.

Výzva vlastníkům honebním pozemků

Na úřední desce: 19. 05. 2014 ‐ 31. 12. 2016
Kategorie: Honitby
Správa Krkonošského národního parku, tímto vyzývá vlastníky při členěných honebních pozemků, kteří nemají se Správou Krkonošského národního parku uzavřeny dohody o přičlenění honebních pozemků, případně dohody o úhradě za užívání honebních pozemků, k uzavření písemných dohod podle konkrétních honiteb, kam byly jejich honební pozemky přičleněny.


Skrýt nabídku