Přeskočit na obsah


Vřetenovka (utajená) krkonošská

Vřetenovka (utajená) krkonošská (Cochlodina dubiosa ssp. corcontica) je živočich, jehož jméno ho dokonale vystihuje. Tento pouhých 15 mm dlouhý plž dlouho unikal pozornosti, než byl v roce 1967 popsán jako endemický poddruh Krkonoš. Jejím prostředím jsou zdejší staré přírodě blízké listnaté či smíšené lesy v nadmořské výšce 600–800 m, kde je schovaná pod kůrou odumřelých stromů. Nejčastěji byla nalezena na Rýchorách, ale našla se i vysoko v Obřím dole. Po dešti vylézá na povrch a spásá nárosty řas či jiných organismů. Vřetenovka je zařazena v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky.

 

Více o endemismu a endemitech se můžete dočíst zde:

V roce 1967 vyšel v odborném časopise Opera Corcontica článek malakologa Jaroslava Brabence o nálezu nového druhu plže, kterého popsal a pojmenoval vřetenovka krkonošská (Cochlodina corcontica sp.).

Vřetenovce se také ve své diplomové práci věnoval Pavel Tlachač. Můžete ji najít a prostudovat v knihovně Krkonošského muzea Správy KRNAP (v Augustiniánském klášteře - hledejte: TLACHAČ, P.: Taxonomické postavení, biologie a ekologie endemického poddruhu Krkonoš Cochlodina dubiosa corcontica (Brabenec, 1967), Přírodovědecká fakulta UK, Praha, 2008 [Diplomová práce]).

Fotografie vřetenovky od zoologa Jana Vaňka a dalších:

Vřetenovka (utajená) krkonošská
Skrýt nabídku