Přeskočit na obsah


Vycházková trasa Via Piette

Svoboda nad Úpou (aut. nádr.) – Dolní Maršov – Modrokamenná bouda – Klausový (Těsný) důl – Janské Lázně – Svoboda nad Úpou

Délka: 9 km, převýšení 250 m. Zřídily Správa KRNAP, Hradní společnost Aichelburg a město Svoboda nad Úpou (provedení Veselý výlet).

Charakteristika: půldenní vycházkový okruh s mnoha zastávkami, vedený kolem podhorského města Svobody nad Úpou a vybíhající na úbočí masivu Černé hory. Trasa představuje osobnost Prospera Piette de Rivage, který výrazně přispěl k rozvoji turistiky v Krkonoších, a je zaměřena především na kulturní a historické zajímavosti území.

Popis trasy: Úvodní panel naleznete na autobusovém nádraží (v sousedství železniční stanice), směr prohlídky určují směrovky v podobě ruky – ten hlavní ukazuje nejvýše umístěná velká ruka s kilometráží. Trasa vede nejprve novější svobodskou zástavbou a pak vrstevnicovou cestou ve svahu nad levým břehem řeky Úpy. V prostoru papíren přechází na pravý břeh, vede k vile a pamětní desce P. P. de Rivage a pak stoupá úbočím Světlé hory k Modrokamenné boudě. Odtud klesá na začátek Klausového dolu (romantické údolí, hrazenářské práce na Černohorském potoce) a na okraj Janských Lázní. Do Svobody klesá Promenádním lesem po hřebínku mezi údolíčky Janského a Černohorského potoka; je zde expozice krkonošských hornin a vyhlídka s altánem Muchomůrka. Nakonec trasa prochází historickým centrem města (tabule věnované jednotlivým stavbám) a končí ve výchozím místě.

Varianty: Trasu lze upravit na fyzicky nenáročnou vycházku údolím Úpy vypuštěním výstupu k Modrokamenné boudě a do Janských Lázní (od Pietteho desky návrat do centra kolem hřiště).
 Skrýt nabídku