Přeskočit na obsah


Vyhláška č. 1/1998, kterou se mění a doplňuje návštěvní řád; jde o létání na padácích a závěsných

V Y H L Á Š K A

č. 1/1998

Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí

ze dne 30. ledna 1998
 

kterou se mění a doplňuje vyhláška Správy Krkonošského národního parku

č. 1/1993, návštěvní řád Krkonošského národního parku, ve znění vyhlášky č. 1/1996

Správa Krkonošského národního parku jako orgán státní správy v ochraně přírody a krajiny, příslušný dle ustanovení § 78 odst. 1 a 5 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1996 Sb. a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., mění a doplňuje vyhlášku č. 1/1993 (návštěvní řád), ve znění vyhlášky

č. 1/1996, vydanou dle ustanovení § 19 cit. zák. takto:Článek 1

Článek 4 odst. (2) návštěvního řádu zní:

"Létání na padácích a závěsných kluzácích je na území národního parku zakázáno s výjimkou provozních ploch a letových koridorů určených samostatným rozhodnutím Správy. Provozní plochy se vyznačují informačními tabulemi se závazným znakem."

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.1998.

 

Ing. Oldřich L á b e k

ředitel Správy

Krkonošského národního parkuSkrýt nabídku