Přeskočit na obsah


Vyhláška č. 1/2001, kterou se doplňuje návštěvní řád (vodní sporty na Labi)

V Y H L Á Š K A

č. 1/2001

Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí

ze dne 1. února 2001

kterou se doplňuje vyhláška Správy Krkonošského národního parku č.1/1993, návštěvní řád Krkonošského národního parku.

Správa Krkonošského národního parku jako orgán státní správy v ochraně přírody a krajiny, příslušný dle ustanovení § 78 odst. 1 a 5 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNRč. 347/1992 Sb., zákona č.289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., a zákona č. 132/2000 Sb., doplňuje vyhlášku č. 1/1993 (návštěvní řád), ve znění vyhlášky č. 1/1996 a vyhlášky č. 1/1998, vydanou dle ustanovení § 19 cit. zákona takto:

Článek 1

1) V článku 2 odst. (1) návštěvního řádu se doplňuje písm. m), které zní:

" m) provozovat vodní sporty kromě řeky Jizery a horního toku řeky Labe v úseku přehrada Labská - Kukačka."

Článek 4a návštěvního řádu se doplňuje a zní:

"Vodní sporty

(1) Na Jizeře a na horním toku řeky Labe v úseku přehrada Labská - Kukačka lze provozovat vodní sporty - sjíždění na plavidlech bez motorového pohonu.

(2) Nastupovat do plavidel a vystupovat z nich lze pouze na nástupních a výstupních místech. Tato místa i přístupy k nim jsou vyznačeny informačními tabulemi

(3) Provozovat vodní sporty na řece Labi lze pouze s povolením Správy KRNAP. Denní doba splouvání se stanovuje od 8.00 do 18.00hodin. Povolení s dalšími podmínkami splouvání vydává středisko terénní služby Správy KRNAP ve Špindlerově Mlýně."
 

Článek 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. dubna 2001.
 Skrýt nabídku