Přeskočit na obsah


Vývoj druhové skladby od roku 1992

Dřevina LHC Harrachov LHC Vrchlabí LHC Maršov KRNAP
  1992
%
2003
%
2015
%
1992
%
2003
%
2015
%
1992
%
2003
%
2015
%
1992
%
2003
%
2015
%
Smrk ztepilý 82,47 77,87 74,97 78,96 77,51 74,94 84,28 81,59 79,09 83,63 78,33 76,39
Smrk pichlavý 0,62 0,37 0,07 0,16 0,04 0,03 0 0 0,18 0,17 0,04
Jedle bělokorá 0,06 0,24 0,58 0,04 0,3 0,39 0,12 0,27 0,53 0,08 0,27 0,49
Modřín opadavý 0,91 1,43 1,17 1,88 2,5 1,92 1,2 1,43 1,45 1,40 1,84 1,54
Buk lesní 5,04 8,01 9,73 2,06 4,12 5,66 2,13 3,79 5,1 2,98 2,98 6,67
Jehličnaté dřeviny 89,6 82,85 81,75 89,15 88,81 86,23 91,23 88,84 86,33 92,04 87,01 84,95
Listnaté dřeviny 8,4 17,15 18,25 7,85 11,19 13,77 7,23 11,16 13,67 7,96 12,99 15,05

LHC Harrachov – vývoj druhové skladby

LHC Vrchlabí – vývoj druhové skladby

LHC Maršov – vývoj druhové skladbySkrýt nabídku