Přeskočit na obsah


Výzkumná činnost

Povolení výzkumné činnosti dle § 73 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Povolení výzkumu na území KRNAP je podmíněno

  1. vyplněním žádosti o povolení výzkumu a
  2. podepsáním vzájemné smlouvy mezi Správou KRNAP a statutárním zástupcem badatele. Správa KRNAP umožní výzkum na území národního parku recipročně za poskytnutí výsledků výzkumu. Publikace a data získaná z výzkumu jsou součástí databáze o výzkumných projektech a slouží pro potřeby Správy KRNAP i odborné veřejnosti.

Na posouzení projektu a na správní řízení na odboru státní správy Správy KRNAP je vymezena zákonná lhůta 60 dní (ve zvláště složitých případech 90 dní). Zasílejte proto vyplněný formulář a smlouvu s dostatečným předstihem.

Závazné podmínky pro udělení povolení k výzkumu
a) zaslání stručné zprávy o provedených výzkumech do konce aktuálního kalendářního roku.
b) zaslání kompletní závěrečné zprávy obsahující i primární data (autorská práva budou respektována), eventuálně výstupy použitelné v ochranářské praxi a pro rozhodování správních orgánů.
c) zaslání následných vědeckých publikací, pokud z daného výzkumu vzniknou
d) zaslání bakalářské/diplomové/disertační práce, pokud z daného výzkumu vznikne

V PŘÍPADĚ, ŽE SE VÝZKUM BUDE TÝKAT ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN ČI ŽIVOČICHŮ, JE NUTNÉ PŘEDEM NEBO ZÁROVEŇ POŽÁDAT O VÝJIMKU ZE ZÁKLADNÍCH OCHRANNÝCH PODMÍNEK DOTČENÝCH DRUHŮ PODLE § 56 ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY.

Vyplněnou žádost o povolení a smlouvu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu:
Správa KRNAP
Ing. Bc. Irena Kholová, Ph.D.
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

Žádost o povolení můžete také zaslat emailem na ikholova(zavináč)krnap.cz pro rychlejší vyřízení, do pěti dnů je třeba zaslat originál.

Formuláře jsou zde:Skrýt nabídku