Přeskočit na obsah


Závazná ustanovení LHP

Maximální celková výše těžeb v m3 hr. b. k.

LHC Harrachov 468 317 m3
LHC Vrchlabí 445 495 m3
LHC Maršov 544 921 m3

Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu

Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin je odvozen dle rámcových směrnic hospodaření. Jeho výše je ovlivněna především platným Standardem FSC. Výše stanoveného podílu je dána minimálním zastoupením Ekologicko-stabilizačních dřevin dle souborů lesních typů.

Minimální podíl MZD je stanoven pro všechny porostní skupiny bez ohledu na stanovený STP. Při hospodaření bude přihlédnuto k aktuálnímu stavu druhové skladby v porostu a mozaikovité fragmentaci stanovišť v rámci porostu.

Minimální podíl MZD je uveden v hospodářské knize v kolonce % ESD (procento ekologicko – stabilizačních dřevin.

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40ti let věku

Ve struktuře LHP není možné stanovit hranici 40 let, protože plán je zpracováván s vyloučením informací o věku.

V souladu s dopisem MŽP (čj. 14433/ENV/13 ze dne 12. 3. 2013) je stanoven odchylným opatřením Minimální rozsah zásahů vedoucích ke zlepšení druhové a prostorové skladby. Je stanoven jako součet ploch umístěných naléhavých zásahů v porostech se segmentem typu porostu 1, 2 a 3, tedy mlazin, tyčkovin a tyčovin na ploše s typem managementu 3,4,5. Ukazatel plnění je dán součtem ploch porostních skupin typu porostu vzdáleného a přechodného a segmentu typu porostu 1, 2 a 3, ve kterých je v průběhu platnosti plánu realizován zásah s cílem zlepšení stavu.

Minimální rozsah zásahů vedoucích ke zlepšení druhové a prostorové skladby

LHC Harrachov 34,07 ha
LHC Vrchlabí 321,30 ha
LHC Maršov 71,62 ha


 Skrýt nabídku