Přeskočit na obsah


Zvýšení ochrany a zpřístupnění sbírkových fondů Krkonošského muzea – Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001704

Popis projektu

Krkonošské muzeum v Jilemnici je paměťovou institucí uchovávající poznatky o životě v Krkonoších, o osobě Jana Nepomuka hraběte Harracha a dějinách českého lyžování. Muzeum je situováno v budově bývalého hraběcího zámku a ve své sbírce spravuje přes 13,1 tis. sbírkových předmětů. V rámci projektu se počítá se doplněním zámecké expozice o hraběcí koupelnu, ochranou sbírkových předmětů prostřednictvím jejich digitalizace a vhodnějšího uložení v depozitářích.

Cílem projektu je rozšíření a ucelení zámecké expozice, zpřístupnění sbírek prostřednictvím
digitalizace, ochrana sbírkových předmětů vybavením depozitářů vhodným policovým regálovým systémem a zastíněním vybraných oken v budově zámku a v neposlední řadě zajištění zázemí pro badatelkou činnost.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019

Celkové náklady projektu činí 3 760 999 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj.Skrýt nabídku